BÁO CÁO NHANH Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Quảng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư - 26/08/2020 05:30
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Vì vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Quảng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.
Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội vinh dự được đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng dự và chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo  các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh (Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Văn hóa, thể thao &Du lịch tỉnh Cao Bằng).
I- Về thời gian Đại hội: Diễn ra 03 ngày, từ ngày 04/8/2020 đến ngày 06/8/2020. Phiên trù bị được diễn ra từ 13h30' ngày 04/8/2020; Đại hội chính thức diễn ra từ trong 02 ngày (5 - 6/8/2020).
II- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Hà Quảng.
III- Quy mô Đại hội: Là Đại hội đại biểu; có 249 đại biểu chính thức tiêu biểu cho hơn 7.300 đảng viên của toàn Đảng bộ huyện về dự Đại hội.
IV- Chủ đề và phương châm của Đại hội: "Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng huyện Hà Quảng phát triển vững mạnh, toàn diện”. Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.
V- Các nội dung chủ yếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:
1. Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
2. Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020
3. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
4. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện  trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX; các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
5. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ Đại hội đã dành nhiều thời gian  thảo luận tham gia các ý kiến vào các nội dung văn kiện của Đại hội.
6. Đại hội đã được đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh  đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
7. Đại hội đã bầu được 51 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XX đúng theo Đề án quy hoạch cán bộ với số phiếu tập trung cao, trong đó có số ủy viên tham gia lần đầu 6/51 đồng chí; số ủy viên nữ có 13/51 đồng chí chiếm 25,49%; số ủy viên tại các xã có 13/51 đồng chí chiếm 25,49%; số ủy viên có trình độ đại học trở lên có 50/51 đồng chí, chiếm 98,03%; số ủy viên có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị là 42/51 đồng chí, chiếm 82,35%
Về cơ cấu theo khối ngành, lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng có 14 đồng chí, công tác chính quyền có 05 đồng chí, công tác dân vận có 04 đồng chí, xã, thị trấn có 13 đồng chí, công tác an ninh, quốc phòng có 02 đồng chí, đơn vị sự nghiệp có 09 đồng chí, khối các cơ quan nội chính 04 đồng chí.
Ngay sau khi bầu được Ban Chấp hành, Đại hội đã thực hiện nội dung lấy ý kiến đại biểu về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả có 99,5% đại biểu tín nhiệm giới thiệu đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
8. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX, đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm 16 đồng chí; bầu Bí thư, và các phó Bí thư (03 đồng chí) theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Triệu Thanh Sơn, đồng chí Hoàng Văn Bảo, đồng chí Vương văn Võ tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, với tỷ lệ số phiếu rất cao. Tại Hội nghị BCH  lần thứ nhất đã bầu được Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy gồm 07 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, kết quả bầu cử đạt được như dự kiến đề án nhân sự đã được BTV Tỉnh ủy phê duyệt.
 Việc bầu BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư; các Phó Bí thư Huyện ủy; bầu UBKT Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy theo đúng Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.
Về chức vụ và vị trí đảm nhiệm sau khi bầu như sau: Bí thư, các Phó Bí thư (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện); 01 Phó Chủ tịch HĐND huyện; 01 Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và Trưởng các ban Đảng: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện; Bí thư Đảng ủy xã Sóc Hà, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thông Nông, Bí thư Đảng ủy xã Cần Nông và đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy.
9. Đại hội đã bầu được đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX gồm 35 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đảm bảo cơ cấu, số lượng và thành phần theo Quyết định phân bổ của tỉnh và 02 đại biểu dự khuyết.
10. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội gồm mục tiêu tổng quát và 17 chỉ tiêu cụ thể; 02 nhiệm vụ đột phá và 03 chương trình trọng tâm cụ thể như sau:
* Về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 5 năm 2020 - 2025:
- Mục tiêu tổng quát: Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sách, vững mạnh. Khơi dậy niềm tự hào và ý chí khát vọng vươn lên, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu đến hết năm 2025 huyện Hà Quảng cơ bản thoát khỏi huyện nghèo.
- Các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm (2020 - 2025):
+ Chỉ tiêu kinh tế:
(1) Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2025 đạt trên 29 triệu đồng.
(2) Thu ngân sách trên địa bàn bình quân tăng trên 10%/năm.
(3) Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 158.000 tấn/cả giai đoạn; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 39,5 triệu đồng/ha.
- Trong đó:
+ Vùng thấp: 64,8 triệu đồng;
+  Vùng cao: 26 triệu đồng.
(4) Cây công nghiệp ngắn ngày, phấn đấu đến hết năm 2025:
- Thuốc lá: Tổng diện tích 4.500ha, tổng sản lượng đạt 11.477 tấn/cả giai đoạn.
- Diện tích trồng lạc: 3.850ha/cả giai đoạn.
- Gừng trâu: Diện tích 650ha/cả giai đoạn.
(5) Tốc độ phát triển chăn nuôi: Phấn đấu đến hết năm 2025:
- Đàn bò: 20.586 con, tăng bình quân 2%/năm
- Đàn trâu: 13.236 con, tăng bình quân 1,5%/năm
- Đàn lợn: 48.666 con, tăng bình quân 3%/năm
- Tổng đàn gia cầm 289.975 con, tăng bình quân 4%/năm.
(6) Số xã được công nhận tiêu chí nông thôn mới: 04 xã.
(7) Cải tạo, nâng cấp 40% đường từ huyện đến các xã, 100% xóm có đường ô tô đến trung tâm xóm (trong đó 85% chiều dài các tuyến được cứng hóa); đầu tư xây dựng mới trên 3km đường đô thị.
+ Chỉ tiêu văn hóa - xã hội:
 (8) Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học; mỗi năm có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia.
(9) Đến hết năm 2025, 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; giảm tỷ suất sinh bình quân 0,1%o/năm.
(10) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng bình quân 1%/năm.
(11) Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 85%; tỷ lệ làng, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 60%; cải tạo, nâng cấp, xây mới mỗi năm 10 nhà văn hóa; số cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 95%.
(12) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%, trong đó đào tạo nghề 30%; phấn đấu đến hết năm 2025, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội trên 30%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 10%.
(13) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4%/năm. 
 + Chỉ tiêu về môi trường:
(14) Nâng độ che phủ rừng đến hết năm 2025 lên 51,4%.
(15) Đến hết năm 2025 phấn đấu 100% số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở.
(16) Nước sinh hoạt vùng cao phấn đấu cả giai đoạn đạt 50 lít/người/ngày. 100% hộ dân trên địa bàn có điện sinh hoạt.
+ Chỉ tiêu về xây dựng Đảng:
(17) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%; bình quân hằng năm kết nạp mới trên 250 đảng viên.
* Về 02 nội dung đột phá: Tập trung vào hai nhiệm vụ đột phá, đó là:
(1). Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.
(2). Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị.
* Về 03 chương trình trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 cụ thể:
(1). Chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
(2). Chương trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025.
(3). Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, đô thị, du lịch) giai đoạn 2020 - 2025.
11. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, Đại hội đã thống nhất trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:
 (1) Phát triển kinh tế
Một là, phát triển nông lâm nghiệp toàn diện, vững chắc, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa thế mạnh của địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Hai là, quan tâm phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo các yếu tố về môi trường. Tập trung phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn; nâng cao chất lượng, tập trung quảng bá các sản phẩm để gắn liền với dịch vụ du lịch.
Ba là, tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị.Tập trung đầu tư xây dựng thị trấn Xuân Hòa thành trung tâm chính trị, thương mại, dịch vụ phát triển của huyện; xây dựng cơ sở dịch vụ, du lịch, thương mại tại khu vực có di tích lịch sử văn hóa và các địa bàn trọng điểm.
Bốn là, chủ động, linh hoạt trong điều hành thu, chi ngân sách; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể.
Năm là, quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.
(2) Văn hóa - xã hội
Một là, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, công nghệ thông tin và truyền thông; bảo tồn và phát huy đậm đà bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống, đa dạng, phong phú, độc đáo của các dân tộc; xây dựng và phát triển đa dạng các loại hình sinh hoạt của các tổ, đội văn nghệ, hát then tại các xã, thị trấn, nâng cao đời sống tinh thần của các dân tộc trong huyện.
Hai là, tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục.
Ba là, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Bốn là, triển khai đồng bộ, hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn; quản lý các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
(3) Quốc phòng - an ninh, đối ngoại
Một là, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia.
Hai là, giữ vững ổn định chính trị và trật tư an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Ba là, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giữa huyện Hà Quảng với huyện Nà Po và Thành phố Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc); duy trì mở rộng đối ngoại nhân dân giữa các xóm, bản biên giới.
(4) Công tác xây dựng Đảng
Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và nhân dân. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và ý chí, khát vọng vươn lên trong quần chúng nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới.
Hai là, đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và hoạt động của tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên. Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.
Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp.
(5) Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
Một là, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp và hiệu quả quản lý, năng lực chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt.
Hai là, tích cực nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy có hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền.

Các đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội
* Đánh giá chung: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Quảng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp; được BTV Tỉnh uỷ, các đại biểu dự đại hội đánh giá cao, công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội chu đáo với thời gian tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ.
Đại hội thành công là do có được sự đồng thuận, ủng hộ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện; Sự chỉ đạo, giúp đỡ toàn diện, sâu sát của BTV Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIX) đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, chương trình; Trong đó hệ thống các văn bản được chuẩn bị công phu, cụ thể, theo đúng hướng dẫn. Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành nhịp nhàng, linh hoạt, khoa học. Không khí thảo luận của đại biểu tại Hội trường được diễn ra sôi nổi, dân chủ với nhiều ý kiến thể hiện tâm huyết, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; Công tác tuyên truyền, khánh tiết chào mừng Đại hội được tiến hành sâu rộng trước, trong và sau Đại hội với đa dạng hình thức tuyên truyền như hệ thống phát thanh, truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của huyện, thông tin lưu động, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, panô, cờ,… cùng nhiều phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo khí thế sôi nổi; góp phần khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; xây dựng huyện Hà Quảng phát triển vững mạnh, toàn diện.
Huyện ủy Hà Quảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 2107

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77009

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6652109