Đảng Bộ huyện Hà Quảng - Những dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chủ nhật - 02/08/2020 20:13
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hà Quảng đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra, đã tạo nên những dấu ấn đậm nét, đưa huyện Hà Quảng ngày càng phát triển.
Đường phố rực màu cờ đỏ sẵn sàng cho Đại hội thành công

Đường phố rực màu cờ đỏ sẵn sàng cho Đại hội thành công

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng đã tập trung trí tuệ, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế ở địa phương. Trong đó tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Từ đó đã tạo ra một khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân và ghi được những dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực: Chính trị- kinh tế-văn hóa-xã hội-quốc phòng, an ninh đưa địa phương ngày một ổn định và phát triển.

Cổng chào huyện Hà Quảng
Hà Quảng những ngày sau đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh toàn xã hội, nhịp sống người dân dần trở lại bình thường, những con đường bê tông sạch đẹp đã nhộn nhịp người, xe, rợp đỏ bóng cờ. Không khí thi đua lao động sản xuất chào mừng đại hội đảng bộ huyện lan tỏa khắp các xóm thôn, cơ quan, đơn vị. Người dân ai cũng hồ hởi, phấn khởi khi nói về cuộc sống đang đổi thay từng ngày tại mảnh đất cội nguồn cách mạng có khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Pó.
Ông Lương Hồng Thái người dân thị trấn Xuân Hòa chia sẻ: "Mấy năm gần đây, quê hương có khởi sắc rõ nét. Các công trình điện đường trường trạm khang trang. Các cháu học sinh đi học trên các con đường bê tông thay cho đường đất, đường đá gồ ghề, nhiều ổ voi ổ gà, nông dân chúng tôi đi ra đồng cấy hái sản xuất cũng thuận lợi. Nhà gỗ vách đất được thay dần bằng nhà xây gạch khang trang. Chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, triển khai thực hiện của chính quyền các cấp".
Niềm tin yêu của nhân dân, chính là động lực để Đảng bộ huyện Hà Quảng lãnh đạo, chỉ đạo các nghị quyết sát với tình hình thực tế, tạo nên nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ qua. Trước hết chính là phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện thường xuyên đổi mới theo hướng sát cơ sở. Căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Từ đó, vừa đưa nội dung, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ đi vào nền nếp, có chiều sâu, vừa giúp các đồng chí đảng ủy viên nắm chắc tình hình dưới cơ sở, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp Đảng bộ huyện có sự định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn ở cơ sở; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, Đảng bộ tập trung đổi mới công tác lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của người đứng đầu, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được thực hiện tốt theo qui định số 126-QĐ/TW của Bộ chính trị, Quyết định số 47-QĐ/TW của Ban chấp hành TW Đảng về " Những điều Đảng viên không được làm".  Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ và lý luận chính trị cho đảng viên nhờ đó cán bộ công chức cấp huyện đạt chuẩn về trình độ chuyên môn chiếm 95,03%, trên chuẩn chiếm 4,1%; cấp xã đạt chuẩn chiếm 96,02%, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đến nay toàn Đảng bộ có 54 Chi bộ trực thuộc, 279 chi bộ cơ sở. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 1.693 đảng viên mới, đạt 130% chỉ tiêu Đại hội đề ra, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 7.361 đảng viên. Bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật và sự đoàn kết thống nhất củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cụ thể cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 38 lượt đảng viên, 256 lượt tổ chức đảng và 92 chi đảng bộ trực thuộc; giám sát được 84 tổ chức Đảng và 89 đảng viên; nghiêm túc thực hiện thi hành kỷ luật 38 đảng viên.
Đảng bộ huyện thường xuyên điều chỉnh, bổ sung và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Qua đó xác định rõ mối quan hệ lãnh đạo, quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong đó UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện ra sức phấn đấu hoàn thành Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19.
Chủ tịch UBND huyện Vương Văn Võ cho biết: Để thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt kết quả cao, UBND huyện Hà Quảng đã tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết bằng các giải pháp thiết thực, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các mục tiêu cụ thể cho cả giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch hàng năm để cụ thể hóa các mục tiêu Nghị Quyết của Đại hội. Hàng năm giao chỉ tiêu cụ thể cho các phòng, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện các chỉ tiêu cụ thể và định kỳ hàng tháng tổ chức phiên họp thường kỳ để kiểm điểm đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội-quốc phòng, an ninh của huyện. Trên cơ sở đó kịp thời chỉ đạo định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị, và các xã , thị trấn. Cùng với đó UBND huyện phân công các thành viên UBND huyện phụ trách các cơ quan, các xã, thị trấn và thường xuyên tổ chức các đoàn công tác định kỳ mỗi quĩ một lần xuống kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Định kỳ hàng năm UBND huyện tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Thông qua đó kịp thời đánh giá, kiểm điểm,rút kinh nghiệm định hướng cho những năm tiếp theo. Từ các giải pháp nêu trên, có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ 2015-2020 UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành các mục tiêu Kịnh tế-xã hội của địa phương một cách quyết liệt và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị Quyết Đậi hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Những kết quả đáng ghi nhận:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Hà Quảng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trên mọi lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,4%/năm, đạt 105,7% so với mục tiêu Nghị Quyết Đại hội đề ra; thu nhập bình quân 19,5 triệu đồng/người/năm, đạt 108% KH; Trong nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch đúng hướng đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa vào sản xuất, một số cây trồng mũi nhọn có giá trị kinh tế cao, huyện đứng ra ký kết hợp đồng với các tổ chức kinh doanh, nhà nước và tư nhân bao tiêu sản phẩm được đưa vào gieo trồng và chăn nuôi trở thành hàng hóa như: cây thuốc lá, ngô, lạc, Lợn đen, Lợn Tắp Ná, Bò U vỗ béo nhốt chuồng. Từ năm 2016 - 2020, giá trị thu nhập từ chăn nuôi đạt trên 228 tỷ đồng, huyện đã huy động từ nhiều nguồn hỗ trợ cho nhân dân mua 883 con bò, trên 1.800 con lợn để phát triển gia súc, tăng thu nhập cho người dân, đã hình thành được vùng sản xuất thuốc lá chất lượng cao tại xã Ngọc Đào, thị trấn Xuân Hòa, Trường Hà...chỉ tính riêng các xã Hà Quảng cũ năm 2019 đã đạt giá trị thu nhập trong dân trên 74,5 tỷ đồng..; bên cạnh đó một số mô hình sản xuất sinh thái có hiệu quả như trồng gừng, trồng nghệ, ớt đang mở ra một triển vọng mới góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp từ 36,5 triệu đồng/ ha (năm 2016) lên 37,5 triệu đồng/ha (năm 2019). Tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt trên 30.989 tấn; thu ngân sách luôn đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, năm 2019 thu đạt 41,22 tỷ/34,14 tỷ đồng, hàng năm tăng bình quân 15,55%, vượt 110% chỉ tiêu đại hội đề ra; hệ thống Ngân hàng trên địa bàn ổn định và phát triển, từ 2016-2020 đạt tổng dư nợ 900.455 triệu đồng, các dịch vụ Ngân hàng đa dạng đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Các cở sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động khá ổn định, toàn huyện có 36 HTX đang hoạt động, ngành nghề truyền thống đã được khôi phục duy trì thương hiệu như: Khẩu sli Nà Giàng, làng dệt thổ cẩm Luống Nọi ( xã Ngọc Đào), hương thảo mộc xóm Nà Kéo ( xã Trường Hà), làm giấy bản xóm Lũng Quang ( thị trấn Thông Nông)...giúp người dân tăng thêm thu nhập đưa giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng cao, xây dựng cơ bản ước tính đến hết năm 2020 đạt 634,28 tỷ đồng, đạt 120% KH chiếm 15,8% cơ cấu kinh tế của huyện. Các hoạt động thương mại, dịch vụ được mở rộng, mạng lưới chợ được đầu tư, lưu thông hàng hóa được thuận lợi, riêng năm 2019 tổng mức lưu chuyển hàng hóa đạt trên 200 tỷ đồng; tổng sản phẩm thương mại dịch vụ đạt 1.298,8 tỷ đồng, chiếm 32,45% cơ cấu kinh tế của huyện và hoạt động kinh tế đối ngoại cũng được đẩy mạnh đạt tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2015-2020 đạt 3.112 triệu USD. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chăm sóc sức khỏe, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư xây dựng. phòng học kiên cố đạt 97%; 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ, 81,7% đạt trên chuẩn, chất lượng học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT bình quân hàng năm đạt trên 92,7% và sồ học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học đạt gần 12%/ năm, trong nhiệm kỳ qua đã có 16 trường đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển, tổ chức với nhiều nội dung phong phú góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các lễ hội truyền thống được khôi phục như lễ hội Sóc Giang, Lễ hội về nguồn Pác Bó, Hội thi bò xuân, ngày hội văn hóa dân tộc Mông, Lễ hội Leo cột mỡ Nà Én xã Cần Nông...đã phát huy và duy trì được bản sắc giá trị văn hóa dân tộc, tạo được không khí vui tươi lành mạnh thu hút nhiều khách thập phương đến tham quan du lịch như Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Pó; Khu di tích Kim đồng...Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, chính sách dân tộc, người có công, công tác hậu phương quân đội luôn được quan tâm ...Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đường GTNT Nà Chang (TT Xuân Hòa) - Lũng Vẻn (Thượng Thôn), công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Quảng lần thứ XX
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phong trào phát triển làm đường giao thông nông thôn trở thành khâu đột phá về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với phương châm " Nhà nước và nhân dân cùng làm" Nhà Nước hỗ trợ vật liệu, nhân dân đóng góp ngày công lao động. Kết quả đã cải tạo nâng cấp, mở mới được 331 Km đường liên xã, xóm.; 100,57 Km đường nội đồng. Đến nay 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm; đã có 02 xã: Ngọc Đào và Sóc Hà được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2020 xã Lương Can đạt chuẩn nông thôn mới; 97,2% hộ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% trạm y tế xã có bác sỹ; 88,8% xóm có nhà văn hóa; 21/21 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, 96,3% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt. Thực hiện chương trình số 11 của huyện ủy, về di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm nhà ở đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã chỉ đạo quyết liệt và phân công nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị đỡ đầu từng xã. Nhờ đó đã giúp 1.882 hộ dân di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 94,% KH. Trong đó có 05 xã, thị trấn đã hoàn thành đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đạt 100%, 02 xã thị trấn đạt trên 95%.  Năm năm qua, huyện đã mở được 142 lớp đào tạo nghề cho 9.000 lao động nông thôn, giới thiệu việc làm cho 3.398 lao động trong nước, 20 người được xuất khẩu lao động nước ngoài góp phần đẩy nhanh tiến độ, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm trên 5,22% đạt 115% KH. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tiếp tục được Đảng bộ huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện giữ vững các tiêu chí đã đạt, bổ sung, hoàn thiện các công trình phúc lợi xã hội, diện mạo mới của nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động kinh tế đối ngọai được đẩy mạnh, huyện Hà Quảng đã tổ chức được 7 cuộc trao đổi hội đàm với 2 huyện: Nà Po, Tịnh Tây, Trung Quốc về hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên cột mốc; phát triển du lịch, xúc tiến xây dựng cặp chợ thương mại... phối hợp với Ban kinh tế tỉnh Cao Bằng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang.
Cùng với tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, công tác tuyển dụng bổ nhiệm , bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức đảm bảo đúng quy trình, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Thực hiện nghị quyết Trung ương 6 ( Khóa XII) và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các tổ dân phố theo Nghị quyết số 37 của Bộ chính trị và Nghị quyết số 864 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội được triển khai nghiêm túc, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân. Sau sắp xếp toàn huyện còn 21 xã, thị trấn( giảm 9 xã); 195 xóm, tổ dân phố (giảm 170 xóm và 1 tổ dân phố), giảm 3.147 người hoạt động không chuyên trách.
Công tác xây dựng đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức không ngừng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhệm vụ trong tình hình mới. Hệ thông chính trị tiếp tục được củng cố, khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được tăng cường, tạo được sự đồng thuận tin tưởng và ủng hộ cao trong các tầng lớp nhân dân
Tiếng động: Ông Nông Văn Thiết nguyên phó Bí thư thường trực huyện ủy Hà Quảng:  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo, tôi kỳ vọng và tin tưởng Đại hội sẽ thành công, bầu ra được Ban Chấp hành và đội ngũ lãnh đạo khóa mới có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực trình độ và đề ra được những quyết sách đúng đắn, lãnh đạo nhân dân các dân tôc trong huyện Hà Quảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời Tôi cũng mong muốn cấp ủy khóa mới sẽ quan tâm bàn các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thiết lập  hoàn thiện các quy định, chính sách phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của một huyện miền núi thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao cuộc sống của người dân.
 
Sẵn sàng cho đại hội Đảng bộ huyện thành công     
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là những dấu ấn, tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Hà Quảng tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó mục tiêu bao trùm trong nhiệm kỳ mới mà đảng bộ huyện hướng đến là phấn đấu đưa địa phương phát triển toàn diện, sớm đưa huyện thoát khỏi huyện nghèo, huyện khó khăn. Vì vậy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ là kim chỉ nam cho mọi thành công trên các lình vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.
đ/c: Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: "Nhiệm kỳ tới, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, khai thác mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, gắn với phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố bằng việc thực hiện giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trọng tâm là xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế của Đảng bộ, chi bộ; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền nếp kỷ cương trong sinh hoạt đảng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình, tự phê bình."
"Đến thời điểm này Đảng bộ huyện Hà Quảng đã hoàn tất mọi hoạt động chuẩn bị sẵn sàng tổ chức đại hội. Việc xây dựng báo cáo chính trị, phương án cơ cấu nhân sự, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ... được triển khai thận trọng, khách quan, đúng quy định. Đảng bộ quan tâm việc bổ sung, chỉnh sửa văn kiện trình đại hội. Trong đó, Đảng bộ xác định phương hướng, mục tiêu đại hội phải sát với tình hình thực tế địa phương; các nhiệm vụ, giải pháp phải mang tính thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Cùng với đó, công tác nhân sự đại hội cũng hết sức được chú trọng, lựa chọn nhân sự dự kiến đảm bảo các tiêu chí theo hướng dẫn, đúng quy trình. Thông qua đó để các ủy viên ban chấp hành được bầu phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức năng lực, có uy tín trước nhân dân và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, kỳ vọng về một đại hội đổi mới, thành công".                                                                
Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là kết quả của sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí vượt khó vươn lên của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, đồng thời là động lực, tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hà Quảng vững tin quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
                          Nhóm PV Trung tâm Văn hòa và Truyền thông Hà Quảng thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
DDHCM
Xây dựng nông thôn mới
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44


Hôm nayHôm nay : 2861

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 52974

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6265911