Hà Quảng ổn định sau sáp nhập, tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Thứ năm - 19/03/2020 09:04
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc trong thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các ĐVHC, 2 huyện Hà Quảng, Thông Nông (cũ) khẩn trương triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, hoàn thành việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã bảo đảm đúng mục tiêu và lộ trình, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Quảng (sau sáp nhập).

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Quảng (sau sáp nhập).

Xác định mấu chốt trong sắp xếp các ĐVHC là cán bộ, đảng viên phải thông suốt, người dân phải hiểu và đồng thuận, chính vì vậy, 2 huyện Hà Quảng, Thông Nông (cũ) đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ; tuyên truyền, vận động người dân nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị, lợi ích của việc sáp nhập; hướng dẫn các địa phương lấy ý kiến cử tri; thành lập các tổ công tác trực tiếp đến các khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc tham gia lấy ý kiến đóng góp đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật định.

Đối với việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã, 2 huyện đã xây dựng phương án nghiên cứu sáp nhập các xã vừa đảm bảo theo quy định, vừa phù hợp với tình hình thực tế. Do tính chất thời gian và tiến độ rất khẩn trương, phải đảm bảo hoàn thành đúng theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch, đề ra tiến độ thời gian cụ thể để thực hiện; tổ chức hội nghị triển khai, thống nhất các phương án và thường xuyên trao đổi với lãnh đạo các xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập để hướng dẫn xây dựng đề án. Các xã trên địa bàn 2 huyện thực hiện theo đúng lộ trình, tổ chức lấy ý kiến cử tri, họp HĐND cấp xã thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã thành lập ĐVHC cấp xã mới, đảm bảo hoàn thành Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện trình HĐND huyện.

Thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, huyện Hà Quảng (cũ) sắp xếp 14 ĐVHC cũ thành lập 7 ĐVHC mới, sau sắp xếp còn 11 xã, 1 thị trấn, giảm 7 xã; huyện Thông Nông (cũ) sắp xếp 4 xã cũ để thành lập 2 xã mới, sau sắp xếp còn 8 xã, 1 thị trấn, giảm 2 xã. Công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật.

Huyện vừa tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương và cách thức triển khai thực hiện, vừa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân để tổng hợp, kiến nghị với các cấp chính quyền. Kết quả, người dân đồng thuận cao, trên 90% ý kiến cử tri nhất trí với việc sắp xếp. Theo đúng kế hoạch đề ra, ngày 20 và 25/2/2020, 2 huyện tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sáp nhập các đảng bộ xã và công tác cán bộ theo Nghị quyết số 864 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngay sau đó, các xã mới thành lập tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND, bầu các chức danh, khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy.

Đối với việc sáp nhập 2 huyện Hà Quảng, Thông Nông, ngày 10/3/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định sáp nhập Đảng bộ huyện Thông Nông vào Đảng bộ huyện Hà Quảng thành Đảng bộ huyện Hà Quảng; quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Quảng. Sau sáp nhập, huyện Hà Quảng (mới) có diện tích tự nhiên 810,96 km2, quy mô dân số 59.467 người, 21 ĐVHC cấp xã. Đảng bộ huyện có 73 tổ chức cơ sở đảng, tổng số 7.361 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 57 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên giữ chức Bí thư Huyện ủy; các đồng chí: Triệu Thanh Sơn, Hoàng Văn Bảo, Vương Văn Võ giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy Hà Quảng Vương Văn Võ, việc sắp xếp các ĐVHC là việc làm cần thiết nhằm tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền ở cơ sở. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai không tránh khỏi những khó khăn liên quan đến việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sau sáp nhập; việc sử dụng cơ sở vật chất sau sắp xếp; việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân...

Hiện nay, huyện đang thực hiện sắp xếp cơ học đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện. Tổng số cán bộ, công chức có mặt khối Đảng, đoàn thể là 74 cán bộ, công chức; khối chính quyền 128 cán bộ, công chức, 79 viên chức các đơn vị trực thuộc. Đối với cấp xã, tổng số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư so với quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ là 175 cán bộ, công chức.

Về phương án sắp xếp, đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, xóm, huyện thực hiện kiêm nhiệm, giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách, cấp xã giảm tối đa 8 người/xã (trước là 18 người), cấp xóm giảm 5 người/xóm (trước là 11 người). Huyện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức trong các xã của huyện; thực hiện lộ trình tinh giản biên chế đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã theo các văn bản quy định. Đồng thời, rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, xóm đề nghị hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng của các ĐVHC sau sắp xếp chưa đáp ứng nhu cầu làm việc và ổn định cuộc sống của cán bộ, công chức. Phòng làm việc của cán bộ, công chức, nhà văn hóa xóm, xã chật chội; giao thông đi lại còn nhiều khó khăn; chưa có nhà công vụ cho cán bộ, công chức; cán bộ, công chức trẻ thu nhập thấp, không có chỗ ở, đi lại xa… Trước những khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, huyện Hà Quảng kiến nghị Trung ương sớm ban hành, sửa đổi các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư. Tỉnh có hướng dẫn, phương án sắp xếp, giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp; có phương án sắp xếp nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các ĐVHC mới thành lập.

Việc sắp xếp, sáp nhập là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Lâm Thị Tú Anh cho biết: Để Đảng bộ huyện Hà Quảng khẩn trương hoạt động ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, huyện khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế cán bộ, phân công, phân nhiệm cán bộ, sắp xếp lại cơ sở vật chất, xây dựng quy chế vận hành, tránh lãng phí, thất thoát.

Thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch, kịch bản, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tổ chức sắp xếp kiện toàn bộ máy, đồng thời chỉ đạo không để gián đoạn các nhiệm vụ chính trị, không làm xáo trộn các hoạt động phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện.

Hoàng Thu (baocaobang.vn)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 1501

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 125062

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6827345