Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (mở rộng)

Thứ năm - 19/07/2018 17:05
Ngày 17/7, Huyện ủy Hà Quảng tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 13; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020; Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư các Chi Đảng bộ trực thuộc và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Đồng chí Bế Đăng Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Về sản xuất Nông - Lâm nghiệp trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện gieo trồng được 151,4/170 ha lúa xuân đạt 89 KH, ngô ruộng 244,8 ha, ngô rẫy 3.063,6 ha đạt 94,5% (trong đó ngô giống mới trồng được 513,7/700 ha đạt 73,4%), diện tích thuốc lá trồng được 481,66 ha/680 ha đạt 70,8% KH, năng suất ước đạt 25,5/24,7 tạ/ha, sản lượng ước đạt 1,230,6/1.680 tấn đạt 73,3% kế hoạch; ngoài ra bà con nhân dân còn trồng được 64,7 ha đỗ tương, 80,1 ha lạc hàng hóa, 92,6 ha gừng trâu nguyên liệu, 2 ha nghệ đỏ …. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân ước đạt 11.171,1 tấn đạt 60,89% KH; tổng đàn gia súc 45.679 con đạt 95,6% KH, gia cầm 139.781con đạt 99,2% KH; công tác trồng, quản lý, bảo vệ rừng trong 6 tháng tổ chức trồng được 2.000 cây keo, 9.500 cây lát, trên 1.200 cây ăn quả trong dịp Tết trồng cây; chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 30/6/2018, thu được 11.329.989.809/22 tỷ 220 triệu đồng đạt 51%KH; trong đó thực thu ngân sách trên địa bàn huyện là 4.414.640.590 đồng  đạt 44,3 kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7% /năm; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 5 tỷ 105 triệu đồng bằng 37,40% so với cùng kỳ năm 2017. Hệ thống  Ngân hàng hoạt động có hiệu quả cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho vay, Kho bạc nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước, phân chia các nguồn thu kịp thời chính xác, đúng tỷ lệ quy định; Công tác an sinh xã hội được quan tâm, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được thực hiện chi trả kịp thời; tổng thu bảo hiểm xã hội 28 tỷ 035 triệu đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2017; công tác giáo dục và đào tạo có nhiều khởi sắc năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, có 35 em học sinh đạt giải cấp huyện, 10 em học sinh đạt giải cấp tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, đến nay toàn huyện có 9 trường đạt chuẩn Quốc gia. công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được phát triển rộng khắp, tham gia các giải như hội thi, hội diển, thi đấu thể thao đạt thành tích cao; trong 6 tháng tổ chức được 16 cuộc đưa thông tin về cơ sở…
Thực hiện đúng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, thường xuyên tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho người có uy tín trên địa bàn theo định kỳ.Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, tình hình an ninh nội địa, an ninh biên giới cơ bản ổn định; công tác đối ngoại được duy trì trao đổi thông tin với huyện  Nà Po và huyện Tịnh Tây (Trung Quốc), nhằm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm hoạt động trên biên giới, giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra.
Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng  được đặt lên hàng đầu,  thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; mở được 06 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 640  học viên, 01 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 70 học viên, 03 hội nghị thông tin thời sự với 266 lượt người, cấp phát 410 quyển bản tin “thông báo nội bộ” cho các Chi, Đảng bộ để phục vụ việc sinh hoạt chi bộ. Trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ kết nạp được 58 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 130 đảng viên và có 66 đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng.

Đồng chí Bế Đăng Khoa-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018
Tại hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Từ đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX , đến nay Huyện ủy Hà Quảng đã  tổ chức 12 hội nghị BCH, 38 hội nghị Ban Thường vụ, chỉ đạo ban hành 10 chỉ thị, 12 Nghị quyết, 21 chương trình về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác uyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết và chương trình trọng tâm đến các cơ quan đơn vị, các cấp các ngành, mọi cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hà Quảng lần thứ XIX, tiếp tục xác định cơ cấu cây trồng vật nôi theo công thức “3 cây + 2 con+ dịch vụ” và  khâu đột phá là: Giao thông + dịch vụ + du lịch. Trên cơ sở đó Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện 5 chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội gồm: Chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Chính trị cơ sở; Chương trình di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà; Chương trình phát triển giao thông nông thôn; Chương trình nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi múi nhọn; Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch và Chương trình xây dựng nông thôn mới (được bổ xung), đồng thời Quyết định thành lập 6 Ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Kết quả có 4/10 chỉ tiêu về kinh tế đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì và phát triển, các cây trồng vật nuôi, mũi nhọn cơ bản duy trì được diện tích, sản lượng nâng cao giá trị kinh tế, góp phần tăng thu nhập cho người dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện; từ năm 2015 - 2017 có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đào Ngạn) nâng tổng số xã cán đích nông thôn mới lên 02/19 xã, thị trấn và bên cạnh đó hội nghị cũng thừa nhận  nhiều mặt còn hạn chế như  Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ; Chương trình di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm trên 70%,  chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế, thương mai, dịch vụ còn chậm, thu ngân sách gặp khó khăn, nguồn thu không ổn định. Một số thế mạnh của huyện như phát triển du lịch, thương mại, kinh tế Cửa khẩu vẫn còn ở dạng tiềm năng…
Cũng hội nghị đã kiểm điểm đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 và năm 2018; gắn với việc học tập quán triệt Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong 02 năm triển khai toàn huyện đã tổ chức được 56 hội nghị với 56.657 lượt người tham dự; 52/52 chi đảng bộ tổ chức hội nghị hội nghị học tập cho toàn thể, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, cơ quan các ban, ngành, đoàn thể. Ngoài ra huyện đã tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn trong đợt bồi dưỡng chính trị hè năm học 2016 - 2017 với trên 900 người học tập.sau hội nghị cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch  3.902/4.041 cán bộ đảng viên phải viết bài thu hoạch. Đặc biệt viêc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ, sinh hoạt định kỳ tại các cơ quan, đơn vị  kết quả có 250/283 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ 19/19 xã, thị trấn; 213/213 xóm tổ dân phố…
Tuy nhiên do nhận thức về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng  của việc học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức, phong cách của Bác của một số ít cán bộ đảng viên, CCVC, đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa sâu sắc, đầy đủ; việc xây dự kế hoạch học tập chưa gắn nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, cá nhân; việc tuyên truyền trong quần chúng nhân dân còn hạn chế…
Trong phiên thảo luận tại tổ có 39 ý kiến phát biểu đóng góp  vào các bản  dự thảo hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết  Đại hội đảng bộ huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2015 -  2020,  06 chương trình trọng tâm của huyện và các báo cáo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018
Nhân dịp này, Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 13 khóa XIX đã trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 12 tập thể, 30 cá nhân vì đã có thành tích trong  02 năm triển khai thực hiện  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2018.
Phùng Đào - Đàm Ngôi
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
DDHCM
Xây dựng nông thôn mới
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 3114

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64653

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2492136