Phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm thực hiện tốt di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ năm - 03/10/2019 14:58
Là vùng đất địa linh nhân kiệt, bức "phên dậu” vững chắc của cả nước, 50 năm qua (1969 - 2019), thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, góp phần khắc sâu và thực hiện hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp.
Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Dự án trụ sở làm việc Khối các cơ quan đoàn thể tỉnh. Ảnh: Lý Thắng

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Dự án trụ sở làm việc Khối các cơ quan đoàn thể tỉnh. Ảnh: Lý Thắng

Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, giữ vị trí trọng yếu nơi biên cương Tổ quốc, là vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Non nước Cao Bằng từ ngàn xưa đã là mảnh đất thiêng liêng mang trong mình nhiều đặc sắc văn hóa các dân tộc. Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, cộng đồng các dân tộc ở Cao Bằng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước. Nhận thấy vị trí đặc biệt quan trọng của vùng đất Cao Bằng, đến triều vua Lê Hiến Tông, năm Cảnh Thống thứ hai (1499), nhà Lê quyết định tách phủ Cao Bằng ra khỏi Thừa tuyên Thái Nguyên để thành lập trấn Cao Bằng, một đơn vị hành chính độc lập, trực thuộc chính quyền Trung ương. Lần đầu tiên trong lịch sử, trấn Cao Bằng xuất hiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, một bước ngoặt trong tiến trình lịch sử Cao Bằng. Năm 1677, nhà Lê đặt lại trấn Cao Bằng thành trọng trấn, càng khẳng định vị trí trọng yếu của vùng đất Cao Bằng.
Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, Cao Bằng luôn giữ vai trò là đơn vị hành chính có vị trí chiến lược trọng yếu và là bức “phên dậu” vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Vùng đất Cao Bằng ghi đậm dấu ấn những trang sử oanh liệt, hào hùng trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chưa đầy hai tháng sau, ngày 1/4/1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của các tổ chức cơ sở đảng. Năm 1933, Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đã công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ Cao Bằng.
Cùng với phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, vị trí “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” là những điều kiện, tiền đề để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã chọn Cao Bằng làm điểm đầu tiên về nước để xây dựng căn cứ địa cách mạng, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cao Bằng trở thành chiếc nôi của cách mạng cả nước. Trong suốt cuộc hành trình gần 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn ghi tạc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao truyền thống yêu nước, đoàn kết, sắt son một lòng theo Đảng, đấu tranh vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm rạng rỡ thêm truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng.
Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, đặc biệt, thấm nhuần lời căn dặn của Bác khi Người về thăm Cao Bằng tháng 2/1961, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Nhất là trong giai đoạn từ 2011 đến nay, tỉnh đã đạt được những thành tựu vượt bậc về kinh tế - xã hội: kinh tế của tỉnh phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trung bình đạt trên 7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp. Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về du lịch - dịch vụ, nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu từng bước được khai thác hiệu quả. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, mở rộng, phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, các điểm du lịch. Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, hiện nay 100% xóm có chi bộ. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia.


Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm việc với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ảnh: Lý Thắng

Với những thành tích đáng tự hào, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. Có 28 con em các dân tộc Cao Bằng là cán bộ, sĩ quan cao cấp của quân đội, công an được phong quân hàm cấp tướng; có 406 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 6 huyện, Thành phố, 23 xã, 19 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, 5 đơn vị Anh hùng Lao động và 27 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động. Đặc biệt, năm 2018, đồng chí Hoàng Đình Giong, người con ưu tú của quê hương Cao Bằng vinh dự được Đảng và Nhà nước công nhận là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 520 năm thành lập (1499 - 2019), tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất. Những thành tích nêu trên là nền tảng tinh thần vững chắc để nhân dân các dân tộc Cao Bằng tiếp tục vững bước đi lên trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Bác, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2019 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách, thực hiện các nội dung đột phá tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.
Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ 3 điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, trong đó tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thể chế, cơ chế chính sách, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban, ngành với các địa phương trong tỉnh. Quyết tâm, quyết liệt thực hiện “3 đột phá chiến lược" về du lịch - dịch vụ, nông nghiệp thông minh và kinh tế cửa khẩu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tích cực mời gọi các nhà đầu tư chiến lược đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư tại Cao Bằng, tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.
Quân tâm chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vận động và tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy tính năng động, sức sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất, ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.
Những thành quả to lớn cùng với những đóng góp quan trọng của tỉnh Cao Bằng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 520 năm qua, nhất là những kết quả quan trọng qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 30 năm đổi mới đất nước là rất đáng tự hào, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo ra khí thế và động lực mới, tiếp thêm ý chí, niềm tin và khát vọng trong con em các dân tộc Cao Bằng tiếp tục vươn lên, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành tỉnh “gương mẫu”, “đi đầu” như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

 
Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Báo Cao Bằng)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
DDHCM
Xây dựng nông thôn mới
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 360

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89793

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5221119