Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, xây dựng Hà Quảng ngày càng phát triển

Thứ năm - 17/06/2021 19:22
Đồng chí Phạm Xuân Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí Phạm Xuân Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Hà Quảng - quê hương cội nguồn cách mạng đã trải qua 90 năm có Đảng. 90 năm đó, có Đảng chỉ đường, dẫn lối, nhân dân các dân tộc Hà Quảng đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ cách mạng.

Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng Phạm Xuân Tùng kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 xã Trường Hà.
Thực hiện Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14, ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng, huyện Thông Nông sáp nhập vào huyện Hà Quảng thành huyện Hà Quảng. Sau sáp nhập, Hà Quảng có 21 xã, thị trấn, trong đó có 8 xã biên giới với đường biên giới giáp Trung Quốc dài 71,6 km; diện tích tự nhiên 810,96 km2; dân số 59.476 người với 5 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh. Là một huyện nghèo, vùng cao, biên giới, kinh tế - xã hội còn chậm phát triển, trình độ dân trí giữa các vùng không đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhưng trong thời gian qua, đặc biệt là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng quyết tâm của nhân dân các dân tộc trong huyện, Hà Quảng đã phát huy và khai thác được mọi nguồn lực, tiềm năng lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ngược dòng lịch sử cho thấy, trước những năm 1930 của thế kỷ XX, khi chưa có Đảng, nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng phải sống trong cảnh lầm than, áp bức của chế độ phong kiến, thực dân. Đầu những năm 1930, một số thanh niên yêu nước của Hà Quảng đã sớm giác ngộ cách mạng và được tổ chức vào “Hội đánh Tây”. Qua tuyên truyền vận động chủ nghĩa yêu nước và tinh thần chống Pháp đã thấm dần vào tâm tư, tình cảm của một bộ phận đồng bào tiên tiến của Hà Quảng; những nhóm yêu nước được hình thành ở một số nơi và ngày càng được lan rộng trên khắp toàn huyện; từ phong trào yêu nước, ngày 20/6/1931 tại Hang Phja Nọi, xóm Cốc Sâu, xã Sóc Hà (nay là xã Trường Hà) Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hà Quảng ra đời. Đây là một sự kiện trọng đại trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng. Từ đây, Đảng bộ Hà Quảng đã lãnh đạo nhân dân địa phương vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, đất nước và xây dựng quê hương ngày càng càng khởi sắc, kinh tế phát triển đi lên, đời sống người dân được nâng cao, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Với truyền thống đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ Hà Quảng đã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên cơ sở bám sát đặc điểm thực tế của địa phương và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh đầu tư, hỗ trợ cho huyện. Chỉ tính trong 5 năm gần đây (2015 – 2020), huyện tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng đề ra, trong đó chú trọng phát triển một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của địa phương theo hướng hàng hoá, như: cây thuốc lá chất lượng cao tại các xã vùng đồng. Hằng năm, diện tích thuốc lá duy trì gần 1.000 ha, giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng/ha; phát triển hơn 90 ha cây gừng nguyên liệu, 600 ha cây lạc, 930 ha ngô hàng hóa; chăn nuôi trâu, bò, lợn đen tại các xã vùng cao, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, chuyển đổi một số diện tích sản xuất cây trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ để chăn nuôi trâu, bò, đem lại thu nhập cao hơn. Tổng đàn trâu, bò đạt trên 29.100 con, đàn lợn trên 41.400 con, giá trị thu nhập từ chăn nuôi nhiệm kỳ qua đạt trên 228 tỷ đồng.

Hà Quảng là huyện 30a nên được hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là nguồn lực từ Chương trình 30a, 135, xây dựng nông thôn mới,… Huyện đã chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nhất là hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, máy móc cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo; cùng với đó tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, như: đường giao thông nông thôn, mương thuỷ lợi, điện sinh hoạt,… tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, đi lại, giao lưu hàng hoá. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hoá – xã hội được quan tâm đầu tư; công tác giáo dục được chú trọng; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được nâng lên; công tác phòng, chống dịch bệnh thực hiện có hiệu quả; công tác văn hoá, thông tin, thể thao có bước phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Kết thúc năm 2020, 18/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng của huyện đạt và vượt kế hoạch; kinh tế của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 20,4 triệu đồng; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,23%/ năm (giảm từ 59,02% cuối năm 2016 xuống còn 32,87% cuối năm 2020). Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (xã Sóc Hà, Ngọc Đào, Lương Can); 96,3% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa, trên 65% số đường liên xóm được cứng hóa;19/21 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 21/21 trạm y tế có bác sỹ; 100%  trường học được đầu tư xây dựng kiên cố hóa; đến nay có 22 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đường biên mốc giới được bảo vệ vững chắc. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Đặc biệt cuối năm 2020, đầu năm 2021, huyện Hà Quảng đã triển khai tổ chức thực hiện việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện được 884 hộ với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ 35 tỷ đồng của Bộ Công an và Thành phố Hà Nội. Vừa qua, huyện đã tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt đẹp.

Với niềm vinh dự và tự hào về truyền thống quê hương anh hùng cách mạng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và ý chí, khát vọng vươn lên trên quê hương cội nguồn cách mạng; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tự bằng lòng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc của huyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án được hỗ trợ; tiếp tục đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với tiêu thụ sản phẩm, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chủ động phối hợp với các địa phương trong tỉnh, từng bước hình thành các tua, tuyến du lịch nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch của huyện. Chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là trong nông nghiệp và du lịch. Huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững. Tích cực xã hội hóa trong công tác giảm nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện thoát nghèo bền vững.

Tin tưởng rằng với những kết quả đạt được trong 90 năm qua, nhất là trong những năm gần đây sẽ tạo ra động lực mới, niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hà Quảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang cùng những tiềm năng, lợi thế, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, viết tiếp những trang sử hào hùng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập. Quyết tâm xây dựng Hà Quảng ngày càng giàu đẹp, phát triển, đáp ứng được sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân và xứng đáng với truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng.
 
                                                             
                                                           Phạm Xuân Tùng,  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 1928

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14631

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6844541