Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 37 về ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

Thứ ba - 22/03/2022 14:46
Sáng 22/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 31/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình (TCBHPDVM) trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đồng chủ trì. Tham dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương liên quan.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tại điểm cầu huyện Hà Quảng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, TUV, Bí thư Huyện uỷ; Triệu Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Trần Thị Hằng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Dương Thị Bách, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BCĐ công tác tôn giáo của huyện và các đồng chí trong tổ công tác đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hà Quảng. Ảnh: Đàm Ngôi

Sau khi ban hành Chỉ thị số 37, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập chỉ thị từ tỉnh đến cơ sở, đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; trực tiếp triển khai đến 100% xóm có đồng bào dân tộc Mông. Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh; các huyện ủy, Thành ủy cụ thể hóa Chỉ thị số 37, xây dựng nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch lồng ghép với việc triển khai chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đến nay, 100% huyện có hoạt động của TCBHPDVM đã thành lập Tổ công tác, Tổ tương trợ theo kế hoạch của tỉnh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 37. Tổ chức các hội nghị phổ biến, gặp mặt, đối thoại; biên soạn tài liệu, thông tin tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc Mông; cấp phát 455 đĩa phim tài liệu “Sự thật về TCBHPDVM, người Mông không theo kẻ xấu” cho các xã, xóm có dân tộc thiểu số; tổ chức hơn 600 cuộc chiếu phim tuyên truyền cho trên 145.000 lượt người; tuyên truyền 157 lượt trên loa phát thanh địa phương, loa di động tại các địa phương có đồng bào Mông sinh sống, các chợ phiên; mở rộng, nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Vận động cá biệt trên 200 lượt, răn đe, tấn công chính trị hơn 160 lượt, vô hiệu hóa 29/69 đối tượng cầm đầu, cốt cán, hoạt động tích cực; tổ chức 123 lần tháo dỡ “nhà đòn”; khai trừ 5 đảng viên; chủ động xử lý, giải quyết kịp thời, linh hoạt những vụ việc phát sinh phức tạp tại cơ sở, hạn chế tối đa số hộ, địa bàn bị ảnh hưởng bởi Dương Văn Mình.

Qua công tác phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tiến tới xóa bỏ TCBHPDVM trên địa bàn tỉnh, đã có 88 hộ trước đây theo TCBHPDVM ký cam kết từ bỏ không theo TCBHPDVM; ngoài ra có 850 hộ/5.000 nhân khẩu dân tộc Mông theo tín ngưỡng truyền thống và theo đạo Tin lành ký cam kết không tin, không theo TCBHPDVM. Đến nay, toàn tỉnh có 18 điểm, nhóm thuộc 6 huyện (Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa An, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Bảo Lạc); 43 xóm/tổ dân phố, 18 xã/thị trấn với 488 hộ/2.735 nhân khẩu dân tộc Mông (trong đó có 40 đối tượng cầm đầu, cốt cán, tích cực; 8 đảng viên) tin theo TCBHPDVM.

Song song với công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động của TCBHPDVM, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; xóa đói, giảm nghèo; các chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội… được triển khai đồng bộ tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Quan tâm công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; củng cố, phát huy lực lượng cốt cán, người có uy tín trong vùng bị ảnh hưởng của TCBHPDVM. Từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh phê duyệt 20.435 lượt người có uy tín, trong đó, dân tộc Mông chiếm trên 8%.

Dự báo thời gian tới, TCBHPDVM vẫn hoạt động với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi hơn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác đấu tranh với TCBHPDVM trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở những địa bàn bị ảnh hưởng của TCBHPDVM; nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng; các địa phương bị ảnh hưởng bởi TCBHPDVM tổ chức đối thoại, lắng  nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất nhằm giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Mông còn tin theo TCBHPDVM; đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ TCBHPDVM theo đề án của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác đấu tranh với TCBHPDVM trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tham luận của các tập thể, cá nhân và thảo luận về công tác đấu tranh, ngăn chặn TCBHPDVM của các địa phương, đơn vị; thông qua Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh, xóa bỏ “TCBHPDVM” trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 37, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua, không có điểm nóng chính trị, đại đa số đồng bào dân tộc Mông tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Với mục tiêu xóa bỏ TCBHPDVM trước năm 2025, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhất là các địa bàn đang có TCBHPDVM hoạt động; tiếp tục coi việc đấu tranh, ngăn chặn và xóa bỏ TCBHPDVM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, trong đó công tác tuyên truyền được quan tâm hàng đầu; xây dựng kế hoạch thực hiện tiến tới việc xóa bỏ với lộ trình chi tiết, xác định trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, đưa chỉ tiêu này vào nội dung đánh giá xếp loại hằng năm. Thường xuyên đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, phù hợp với nhận thức, phong tục, tập quán của đồng bào; định hướng xây dựng quy ước, hương ước thôn, bản, xây dựng lối sống văn minh trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là tình hình nhân dân. Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt để phân loại đối tượng, tăng cường kiểm tra, theo dõi, phát hiện sớm, đảm bảo cho nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất. Quan tâm công tác cán bộ, làm tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, công tác an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, chú ý công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, nhất là trong đồng bào dân tộc Mông.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 37.


Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 37 được nhận giấy khen tại điểm cầu huyện Hà Quảng

Tại hội nghị, 8 tập thể, 17 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 31/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xóa bỏ TCBHPDVM trên địa bàn tỉnh.

 
Dạ Đăng (baocaobang.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 1818

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 102057

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7565393