Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Thứ năm - 14/04/2022 13:34
Sáng 14/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu 10 huyện, Thành phố tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh; thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; đại diện các tập thể, cá nhân, đơn vị được khen thưởng.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu huyện Hà Quảng có các đồng chí:Phạm Xuân Tùng, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng của huyện; thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện; lãnh đạo và công chức tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của huyện; đại diện lãnh đạo trường THPT Đàm Quang Trung đơn vị được khen thưởng. 

Năm 2021, công tác TĐKT được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND huyện, Thành phố chỉ đạo sát sao, coi đây là động lực, đòn bẩy để khuyến khích, động viên tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền các cấp có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về vai trò quan trọng của công tác TĐKT, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, tạo khí thế phấn khởi, hăng say, góp phần chung tay phục hồi các hoạt động KT - XH do tác động của dịch bệnh, thiên tai.

Các phong trào thi đua theo chuyên đề như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch"… cùng nhiều phong trào thi đua được phát động và thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, công tác kiểm tra, đôn đốc, tổ chức bộ máy; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TĐKT, Quỹ TĐKT tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện cho công tác TĐKT các cấp hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh.

Thực hiện hướng dẫn số 670/HD-BTĐKT ngày 30/3/2021, hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban TĐKT Trung ương, UBND tỉnh ban hành chỉ thị phát động thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, toàn tỉnh có 368.994/370.409 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,6%; bầu 6 đại biểu Quốc hội tỉnh, 50 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 315 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.048 đại biểu HĐND cấp xã. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, có 2 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 36 tập thể, 61 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác TĐKT; thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, hoạt động của hội đồng TĐKT các cấp; làm tốt công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về TĐKT; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức chuyên trách làm công tác TĐKT, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin khen thưởng.

Các đại biểu nghe báo cáo tham luận và tập trung thảo luận về một số tồn tại, hạn chế như: công tác giới thiệu điển hình tiên tiến tuyên truyền tại cấp tỉnh, Trung ương còn ít, chưa được thường xuyên; việc triển khai các phong trào thi đua chuyên đề tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả chưa cao, chưa gắn với thực tế, chưa có nhiều đổi mới; chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác TĐKT...

 
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT. Làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác TĐKT để các phong trào thi đua được triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, bám sát thực tiễn cơ sở với nhiều nội dung và hình thức mới, coi trọng chất lượng và hiệu quả. 
 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, đẩy mạnh phát triển”. Đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2026 để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH tại địa phương. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, hoàn thiện Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, thạo chuyên môn; chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời tôn vinh các mô hình mới, nhân tố mới, các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương và xã hội. Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về công tác TĐKT...

Nhân dịp này, 6 tập thể, 6 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba. 19 tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 82 tập thể có thành tích xuất sắc trong  thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 6 đảng bộ, chi bộ đảng đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2017 - 2021) được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua, Bằng khen; 3 đảng bộ cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021 được tặng Bằng khen; 6 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh 5 năm liền được tặng Bằng khen; 29 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2017 - 2021 được tặng Bằng khen. Ngoài ra có các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành khen thưởng theo các chuyên đề.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Tùng trao Bằng khen cho trường THPT Đàm Quang Trung,đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ TQ

 
 
 
K.X (baocaobang.vn)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 1138

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10967

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7766874