Chi bộ xóm Bản Hà học và làm theo lời Bác

Thứ hai - 12/04/2021 09:31
Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, Chi bộ xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng đã phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách nghiêm túc, sáng tạo gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, diện mạo thôn, xóm ngày càng khởi sắc.
Đường nội đồng xóm Bản Hà được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất.

Đường nội đồng xóm Bản Hà được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất.

Xóm Bản Hà xã Ngọc Đào có 132 hộ, với 540 nhân khẩu. Chi bộ hiện có 52 Đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hàng năm Chi bộ quán triệt đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đến từng đảng viên trong chi bộ và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc nêu gương; mạnh dạn đóng góp ý kiến trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Chi bộ xóm cũng luôn xác định rõ vai trò của mình trong việc lãnh đạo, quản lý theo dõi nhiệm vụ đảng viên, từ đó có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem đây là một trong những yếu tố để đánh giá xếp loại cuối năm. Định kỳ hàng tháng, chi bộ thực hiện quy định sinh hoạt vào ngày 30; Bí thư chi bộ tham gia giao ban đoàn thể vào ngày 15 hàng tháng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể. Đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép vào các buổi họp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân; gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các chương trình an sinh xã hội…
Là một xóm thuần nông, nguồn thu nhập chính của các hộ dân là từ sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy xã, các Quyết định của UBND xã về phân bổ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chi bộ đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết của chi bộ để tổ chức thực hiện; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xác định cây thuốc lá là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm đã tập trung đầu tư khoa học, kỹ thuật vào chăm sóc, mở rộng diện tích. Năm 2020 với diện tích thuốc lá được giao là  31,9 ha, xóm đã thực hiện được 32 ha đạt 100,3% KH.  Ngô ruộng + Rẫy: diện tích giao 20 ha; thực hiện: 21,1 ha đạt 105,5% KH;  Lạc: diện tích giao 23 ha; thực hiện: 9,23 ha đạt 40.1 % KH; Lúa mùa: diện tích giao: 52 ha; thực hiện 52 ha đạt 100 % KH.
 Ông:  Đàm Danh Tuyên, đảng viên Chi bộ xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào cho biết:
Dưới sự lãnh đạo của  Bí thư Chi bộ và cấp ủy chi bộ xóm Bản Hà, các đảng viên trong xóm luôn chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của xóm, đồng thời vận động bà con nhân dân chuyển đổi giống cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trong xóm đã giảm xuống chỉ còn chiếm 10%; nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng, an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống văn hóa xã hội được quan tâm, hàng năm trên 99% gia đình đạt gia đình văn hóa.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua chi bộ xóm Bản Hà đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực vận động nhân dân trong xóm đóng góp công sức, tiền, vật chất xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ gia đình, đảng viên đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn. từ năm 2016 đến 2017  xóm đã được Nhà nước đầu tư 2 tuyến đường nội đồng với chiều dài 2 km, rộng 5m, 93 hộ nhân dân hiến nhượng khoảng hơn 5.000 m2  đất trong đó có 36 đảng viên của chi bộ, riêng năm 2018 - 2020  được Nhà nước đầu tư thêm 1 tuyến đường Giao thông nông thôn dài 600 m rộng 3 m và 2 tuyến mương nội đồng dài khoảng 2 km. Nhà nước hỗ trợ đầu tư xi măng làm đường ngõ xóm, nhân dân cũng như đảng viên trong chi bộ đã hăng hái  tự giác nhượng đất và giúp nhau ngày công lao động làm đường được hơn 500 công. Đến Bản Hà xã Ngọc Đào ngày nay đường giao thông trong thôn cơ bản được bê tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, bộ mặt nông thôn mới đổi thay rõ rệt. Các tổ chức đoàn thể tại thôn duy trì tự quản vệ sinh hàng tháng tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa
Phong trào xây dựng quỹ khuyến học, các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa… được nhân dân trong thôn hưởng ứng và tích cực thực hiện. Đời sống văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, bà con yên tâm phát triển sản xuất, đời sống ngày càng được nâng cao.
Bà Hoàng Thị Kiêm, Bí thư chi bộ xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào chia sẻ: Thực hiện theo Chỉ thị số 05 đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi với cương vị là Bí thư Chi bộ hàng năm chi bộ luôn quán triệt đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đến từng đảng viên trong chi bộ và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc nêu gương; mạnh dạn đóng góp ý kiến trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xác định rõ vai trò của mình trong việc lãnh đạo, quản lý theo dõi nhiệm vụ đảng viên, từ đó có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem đây là một trong những yếu tố để đánh giá xếp loại cuối năm…Hàng tháng, chi bộ thực hiện quy định sinh hoạt định kỳ. không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể. Đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép vào các buổi họp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân xóm; gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các chương trình an sinh xã hội… vào những năm gần đây nhân dân thi đua sản xuất kinh tế, đường làng ngõ xóm sạch đẹp đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn của xóm.  trong thời gian tới Chi bộ sẽ tiếp tục  tuyên truyền, đi sâu sát cơ sở, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trong việc phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xóm không còn hộ nghèo.
Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 99 % trở lên, tập thể chi bộ đạt hoàn thành tốt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xóm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, hiện toàn xóm chỉ còn 10 hộ nghèo. Trong xóm xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao; nhiều gương điển hình trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên như các hộ: Liêu Thị Sóng, Hoàng Thị Liền, Đàm Thị Thuyên, Chu Văn Bảy…
Đồng chí Nguyễn Văn Khôi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: Đảng bộ xã Ngọc Đào hiện nay có 20 chi bộ, 682 đảng viên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó chi bộ xóm Bản Hà là một chi bộ luôn đi đầu trong công tác thực hiện tốt Chỉ thị số 05  của Bộ Chính trị đẩy mạnh  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ luôn triển khai kịp thời, sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của xã đến tất cả đảng viên trong chi bộ, hàng năm công tác xây dựng Đảng đều thực hiện đạt chỉ tiêu trên giao, nhất là công tác phát triển đảng viên luôn được chi bộ chú trọng, lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng để ngày càng nâng cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng. Với sự chỉ đạo quyết liệt, hàng năm công tác phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh luôn đạt và vượt chỉ tiêu của xã giao.
Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, Chi bộ xóm Bản Hà luôn có được lòng tin của nhân dân, là một trong những điển hình của xã Ngọc Đào huyện Hà Quảng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; vinh dự được Đảng ủy xã Ngọc Đào chọn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.
 
Thu Hương - Hoàng Đào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 2671

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77573

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6652673