Hà Quảng xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị vững mạnh

Thứ năm - 13/01/2022 09:47
Huyện ủy Hà Quảng quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhằm xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Lãnh đạo và cán bộ, đảng viên xã Trường Hà (Hà Quảng) thường xuyên nắm tình hình cơ sở về công tác phát triển đảng viên mới.

Lãnh đạo và cán bộ, đảng viên xã Trường Hà (Hà Quảng) thường xuyên nắm tình hình cơ sở về công tác phát triển đảng viên mới.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Quảng Triệu Thanh Sơn cho biết: Năm 2021, Huyện ủy thực hiện nhiều giải pháp tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), chất lượng đảng viên. Theo đó, thành lập mới 4 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; kiện toàn 38 cấp ủy cơ sở; giải thể 1 chi bộ cơ sở do không còn phù hợp về mặt tổ chức. Hiện, toàn Đảng bộ huyện có 53 TCCSĐ, trong đó 21 đảng bộ xã, thị trấn, 2 đảng bộ đơn vị sự nghiệp, 7 chi bộ cơ sở, 15 chi bộ cơ sở các cơ quan, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 5 chi bộ doanh nghiệp nhà nước, 1 chi bộ công ty cổ phần tư nhân. Ngoài ra có 302 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được giữ vững và nâng cao theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) cũng như hướng dẫn, kết luận của Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, năm 2021, Đảng bộ huyện kết nạp 276/250 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức 172 đảng viên dự bị. Nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 7.727 đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác; chấp hành nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Công tác cán bộ được quan tâm, gắn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng, thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, không phát sinh khiếu nại.

Huyện ủy tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Thi đua yêu nước, hành động cách mạng trong các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sỹ Liêu Hoàng Thắng cho biết: Đảng ủy xã luôn xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm. Cùng với quan tâm củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, Đảng ủy xã nêu cao tính chiến đấu của Đảng bộ và năng lực lãnh đạo, điều hành thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình của xã, tạo bước đột phá để phát triển. Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần làm trong sạch, vững mạnh tổ chức Đảng. Năm 2021, Đảng bộ kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch, 100% chi bộ và 88,9% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Huyện Hà Quảng thực hiện tốt công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị.

Cùng với chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, Huyện ủy tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp và các cơ quan tư pháp. HĐND các cấp được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Hoạt động của UBND các cấp có nhiều đổi mới, phong cách, lề lối làm việc, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên. Vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức quần chúng ngày càng phát huy, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức các phong trào thi đua...

Thời gian tới, Hà Quảng tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, nhất là ở địa bàn thôn, bản, xóm biên giới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng sát với đoàn viên, hội viên, đem lại quyền lợi thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.      

 

 

Hoàng Phúc (baocaobang.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 1722

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9689

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7765596