Tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 13/10/2015 16:30
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực, tạo bước chuyển biến trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ nhiều cách làm sáng tạo, nhiều địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi thu hút nhân dân tham quan học tập, tạo động lực phát triển KT - XH.
Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Nà Mạ, xã Trường Hà (Hà Quảng) được đầu tư xây dựng khang trang.

Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Nà Mạ, xã Trường Hà (Hà Quảng) được đầu tư xây dựng khang trang.

Chương trình đã tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện chương trình, Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo cấp huyện và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định số 1996/QĐ-TTg, ngày 4/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo. Đến nay có 8 huyện: Thạch An, Phục Hoà, Thông Nông, Trùng Khánh, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Bảo Lạc thành lập Văn phòng Điều phối cấp huyện, các xã đã bố trí một cán bộ địa chính - xây dựng để theo dõi nông nghiệp và xây dựng NTM. Các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách, giúp đỡ, hỗ trợ 70 xã theo sự phân công để tư vấn, hỗ trợ nguồn lực, bàn các giải pháp triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM. 

Toàn tỉnh tổ chức 317 lớp đào tạo, tập huấn cho 16.364 lượt người. Huy động vốn ngân sách Trung ương trực tiếp cho chương trình 248 tỷ 586 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu 20 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng cơ sở 52 tỷ 665 triệu đồng; nhiều cán bộ, nhân dân đã ủng hộ hơn 5 tỷ đồng, hiến 336.386 m2 đất, 524.202 ngày công lao động, 135 tấn xi măng, 10.000 viên gạch tuynel và hàng nghìn m3 cát, đá, sỏi... 

Tỉnh đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu trung tâm được 175/177 xã; phê duyệt Đề án xây dựng NTM 131/177 xã. Đầu tư cải tạo nâng cấp 91 tuyến đường huyện, dài 536 km. 49/177 xã đạt tiêu chí số 3 về thuỷ lợi; 91/177 xã đạt tiêu chí số 4 về điện. Cơ sở vật chất trường học từng bước được xây dựng theo chuẩn, toàn tỉnh có 664 trường và trung tâm, trong đó có 12 trường phổ thông dân tộc nội trú, 100% xã có cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học, 98% xã có trường THCS, 100% huyện, Thành phố có từ 1 - 4 trường THPT; 100% xã có bộ máy hoạt động về học tập cộng đồng tại cơ sở để bồi dưỡng kiến thức về văn hoá, khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ vào sản xuất cho các đối tượng lao động, chủ yếu là lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp nông thôn. 

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hòa An và Thành phố. 12/70 chợ nông thôn xây dựng theo quy hoạch đạt chuẩn, 67 xã đạt tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, 100% xã có điểm bưu chính viễn thông, 100% xã được phủ sóng điện thoại di động, 78 xã có internet đến thôn, 74 xã đạt tiêu chí số 8 về bưu điện, 8 xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Năm 2011, hỗ trợ 38 bộ máy cày, bừa trị giá hơn 1 tỷ đồng; thành lập 13 tổ hợp tác tại 13 xã điểm. Năm 2013, hỗ trợ hơn 812 tỷ đồng để xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản, gồm 182 con lợn nái Móng Cái, 4.550 kg thức ăn chăn nuôi và tập huấn kỹ thuật nuôi, chăm sóc lợn nái cho 91 hộ dân tại 3 huyện tham gia. Năm 2014 thực hiện mô hình chăn nuôi 132 con lợn nái Móng Cái sinh sản cho 77 hộ dân tại 3 huyện: Quảng Uyên, Hà Quảng, Thạch An...

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2011 đạt 8 triệu 400 nghìn đồng/năm; năm 2014 tăng lên gần 13 triệu đồng/năm. Đến nay, có 18 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập. Có 31 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, 67 xã đạt tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, 44 xã đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, 34 xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục, 56 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế, 26 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, 1 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường, 91 xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị, xã hội, 160 xã đạt tiêu chí số 19 an ninh, trật tự xã hội.

Đến hết tháng 7/2015, toàn tỉnh bình quân đạt 5,62 tiêu chí/xã (theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM). Trong đó, xã Phúc Sen (Quảng Uyên) đạt 15 tiêu chí, 12 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 95 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 69 xã đạt 1 - 4 tiêu chí. Từ nay đến hết năm 2015, tỉnh phấn đấu 1 - 2 xã hoàn thành 19 tiêu chí; bình quân mỗi xã tăng 2 tiêu chí trở lên; phấn đấu có 6 - 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí. Giảm 28 xã đạt dưới 5 tiêu chí, để cuối năm 2015 còn 45 xã dưới 5 tiêu chí. 100% xã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch xã NTM, 100% xã phê duyệt đề án xã NTM; giải ngân 100% vốn được giao năm 2014 và năm 2015.

Để thực hiện hiệu quả chương trình, trong thời gian tới, tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc: Nguồn lực cho công cuộc xây dựng NTM chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ sở; một bộ phận không nhỏ người dân còn thụ động, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM. Chương trình có rất nhiều mục tiêu, nhiều nội dung, nhưng thời gian chuẩn bị hạn chế, nhất là về cơ chế chính sách và cán bộ, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM ở cơ sở chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, nên nhiều huyện, xã còn lúng túng chưa đáp ứng các yêu cầu của chương trình đặt ra. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, nội dung của chương trình; chưa thật sự vào cuộc để chỉ đạo quyết liệt trong triển khai xây dựng NTM, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại cấp trên, nên việc triển khai lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch, đề án cấp xã còn chậm tiến độ theo yêu cầu. Tất cả các xã sau khi được UBND huyện phê duyệt đồ án, chưa có hồ sơ lưu trữ, chưa công bố quy hoạch, thiếu quy chế quản lý về quy hoạch và chưa cắm mốc chỉ giới tại thực địa để quản lý theo quy hoạch; công tác lập và phê duyệt đề án NTM cấp xã của một số huyện còn chậm.

Trong thời gian tới, tỉnh căn cứ vào cơ chế chính sách của Trung ương, chủ động và rà soát điều chỉnh bổ sung các quy định cho phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện chương trình... Cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ trực tiếp cho chương trình, tăng cường huy động lồng ghép các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND, ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về huy động nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng NTM Cao Bằng năm 2015 - 2020. Ưu tiên các công trình thiết yếu ở xóm, xã trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống hằng ngày của người dân, lựa chọn một số hạng mục công trình tạo chuyển biến đột phá trên địa bàn xã, huyện. Chỉ đạo, vận động các hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà, xử lý rác thải, nước thải, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp ở các công trình công cộng và các gia đình.

Tác giả bài viết: Hoàng Trọng (baocaobang.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
DDHCM
Xây dựng nông thôn mới
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 1850

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16032

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3664228