HĐND xã Thanh Long, Thị trấn Xuân Hòa, xã Trường Hà tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ sáu - 02/07/2021 16:39
Ngày 2/7, HĐND xã Thanh Long, TT Xuân Hỏa, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, ủy viên Ủy ban xã, TT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ra nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.
Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND TT Xuân Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND TT Xuân Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Tại xã Thanh Long: Dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đồng chí Hoàng Văn Bảo, Phó Bí Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bế Văn Bưu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền xã Thanh Long và các ông, bà là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thanh Long khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Thanh Long  đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 , theo đó Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn xã đã  được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên Ủy ban xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, ông Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND; ông Triệu Văn Phong được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã;  ông Triệu Văn Cản được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã; Ông Riêu Minh Hải  được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cũng tại Kỳ họp, HĐND xã đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội HĐND xã khóa XIX và thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp lần thứ Nhất  HĐND xã Thanh Long khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức dân chủ, công khai, đúng luật; 100% các đồng chí trong danh sách bầu cử đã được các đại biểu HĐND xã tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

 Đồng chí Hoàng Văn Bảo, Phó Bí Thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí HĐND, UBND xã Thanh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Thanh Long đồng chí Hoàng Văn Bảo, Phó Bí Thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện  đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã Thanh Long trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp trên địa bàn xã và các nội dung tổ chức cho Kỳ họp thứ Nhất. Đồng chí  chúc mừng các đồng chí được bầu vào đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới và các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn để xây dựng xã  Thanh long ngày càng phát triển.

Kỳ họp cũng đã thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021- 2026 ; Thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND xã Thanh long khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

* Tại TT Xuân Hòa: Dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đồng chí Phạm Xuân Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng khóa XXI.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thị trấn Xuân Hòa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TT đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 3.211 đạt 98,50%. Đã bầu đủ số lượng đại biểu các cấp và bầu đủ 21 đại biểu vào HĐND TT khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu được cử tri tín nhiệm lựa chọn đảm bảo đủ tư cách, đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND xã theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu HĐND TT Xuân Hòa bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND, UBND TT Xuân Hòa
 
Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Phạm Xuân Tùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp trên địa bàn. Chúc mừng các đồng chí được bầu vào HĐND TT nhiệm kỳ mới. Đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND TT cần tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND thể hiện là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, thực hiện tốt trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, tiếp tục có những đổi mới và những đóng góp thiết thực bám sát thực tiễn để xây dựng TT Xuân Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Xuân Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo HĐND, các Ban của HĐND, UBND TT Xuân Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Kỳ họp thứ Nhất HĐND TT Xuân Hòa đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã bầu La Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy TT khóa III, trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TT Xuân Hòa khóa IV; Ông Lương Văn Bình, Phó Chủ tịch HĐND khóa III tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TT khóa IV. Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh Trưởng Ban và Phó trưởng các Ban của HĐND TT; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TT, các Ủy viên UBND TT khóa IV. Theo đó, ông Lã Hoài Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TT khóa III, tái cử chức Chủ tịch UBND TT khóa IV; ông Bế Xuân Tần, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND TT khóa III tái cử chức Phó Chủ tịch UBND TT khóa IV; bà Hứa Thị Son, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN TT trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TT Xuân Hòa khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Tại xã Trường Hà: Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng khóa XXI.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trường Hà 
 
Tại đây Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 2.284 đạt 99,3%. Đã lựa chọn bầu 21 đại biểu vào Hội đồng nhân dân xã, đảm bảo về cơ cấu thành phần.

Các đại biểu HĐND xã Trường Hà nhận giấy chứng nhận đại biểu hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Kỳ họp đã tiến hành trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các đại biểu khóa mới. Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, các ban của HĐND và thành viên UBND.  Kết quả, Ông Nông Văn Tuân được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã; Bà Hoàng Thị Thương được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã; Ông Triệu Văn Duy được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã; Ông Lâm Văn Chiến, Ông Đàm Ích Tụ được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND xã đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026.       

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Phương phát biểu chỉ đạo Kỳ họp


Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Phương tặng hoa chúc mừng các đồng chí HĐND, UBND xã Trường Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XXI đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trường Hà trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Tin tưởng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa mới sẽ đại diện cho quyền lợi của nhân dân trong toàn xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.
Thu Hương - Hoàng Đào - Đàm Ngôi
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 1199

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13829

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7769736