Hội nghị trực tuyến chuyên đề đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thứ sáu - 16/09/2022 13:38
Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu trụ sở Chính phủ kết nối với 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã trong toàn quốc.Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực viễn thông. Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Các báo cáo, ý kiến tại hội nghị đánh giá các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Về công tác cải cách THHC, từ năm 2021 đến nay cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 9 bộ, cơ quan. Đổi mới thực hiện cải cách TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp, thành lập 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết 6.522 TTHC của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đạt 96%.
Hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, theo đó có 53/63 địa phương thực hiện thống nhất 2 hệ thống này. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đã có hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký hoạt động, 720 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ, 129,6 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, hơn 4,78 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng dịch vụ công, 2,6 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến…
Việc phân cấp trong giải quyết TTHC được quan tâm chỉ đạo, từng bước đẩy mạnh theo hướng cấp sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực. 699 TTHC được phê duyệt phương án phân cấp giải quyết, chiếm 13,47% TTHC. Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được tích cực triển khai. Các nền tảng công nghệ số, hệ thống thông tin quan trọng của Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được vận hành, phát triển mạnh mẽ.
Gửi nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia đạt 14,2 triệu văn bản, đạt khoảng 550.000 văn bản/tháng, đạt 98% đơn vị thực hiện gửi nhận văn bản điện tử (4 cấp hành chính) đã tiết kiệm giảm chi phí, thời gian xử lý, tăng cường công khai, minh bạch trách nhiệm cá nhân, đơn vị… 90% cơ quan, đơn vị xử lý công việc trên môi trường điện tử, 70% lãnh đạo các cấp sử dụng chữ ký số…
Hệ thống thông tin, báo cáo quốc gia điện tử có 69/179 chế độ báo cáo các bộ, ngành, cơ quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội… Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoạt động thông suốt với 28.000 cán bộ, công chức trên toàn quốc tham gia vận hành sử dụng hằng ngày, thực hiện chế độ báo cáo, kết nối với các hệ thống báo cáo dữ liệu quốc gia, chuyên ngành của 15 bộ, cơ quan, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 63 địa phương.
Một số công cụ phục vụ chỉ đạo điều hành, giám sát việc thực thi, đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh và thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp đang được xây dựng vận hành, như: Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử với 5 nhóm chỉ số; công tác tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh là công cụ phục vụ cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh với 3 nhóm chỉ số (công khai, minh bạch; kết quả cải cách; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp) giúp nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công khai minh bạch…

Tại hội nghị, các bộ, đơn vị, địa phương báo cáo tham luận về cải cách THHC trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ số đã giảm tối đa thời gian, công sức, chi phí cho doanh nghiệp và người dân khi giao dịch làm TTHC phục vụ doanh nghiệp, người dân ngày càng tốt hơn, sự hài lòng người dân...
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hà Quảng
 
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, trong đó, tập trung tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Trọng tâm là tập trung cải cách TTHC lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của CCHC để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh…

Từ năm 2021 đến nay, các cấp chính quyền, bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt cải cách THHC, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử được đẩy mạnh thực hiện, tạo bước chuyển biến mới. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, góp phần để Chính phủ điều hành kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tất cả vì nhân dân phục vụ.

Thời gian tới, cần có cách tư duy, phương pháp tiếp cận, lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa với các cấp lãnh đạo, đặc biệt là cấp trực tiếp tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh nghiệp. Phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân với phương châm "lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực", "lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả thực hiện", "nếu không nỗ lực đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành thì chúng ta sẽ tụt hậu trong lúc chúng ta phải tận dụng mọi thời cơ để vươn lên".
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói đi phải đôi với làm và phải có kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, TTHC nội bộ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC của cơ quan hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.
 
Trường Hà (baocaobang.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 1075

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10904

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7766811