Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng Hà Quảng phát triển vững mạnh toàn diện

Thứ tư - 19/08/2015 08:10
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng Hà Quảng phát triển vững mạnh toàn diện
Bí thư Huyện ủy Hà Quảng Sầm Việt An trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Bí thư Huyện ủy Hà Quảng Sầm Việt An trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, Huyện ủy đã xây dựng 8 chương trình công tác trọng tâm và tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tập trung phát triển sản xuất hàng hoá theo công thức “3 cây + 2 con + dịch vụ”. Chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, giống mới năng suất cao đạt hiệu quả. Cây thuốc lá phát triển ở các xã vùng thấp trở thành cây xóa đói, giảm nghèo bền vững và làm giàu cho nhân dân; cây ngô hàng hoá, lạc hàng hoá ở các xã vùng cao và chăn nuôi bò, lợn đen trên địa bàn toàn huyện được nhân dân ủng hộ thực hiện, bước đầu tạo sản phẩm có thương hiệu và thị trường chấp nhận. 

Từ năm 2011 - 2014, thu nhập trong dân từ thuốc lá đạt trên 211 tỷ đồng; thu từ ngô hàng hóa đạt trên 50 tỷ đồng; từ lạc hàng hóa đạt trên 7,7 tỷ đồng; thu từ chăn nuôi bò 66 tỷ 872 triệu đồng; từ chăn nuôi lợn 294 tỷ 255 triệu đồng. Giá trị sản xuất tăng từ hơn 27 triệu đồng/ha lên 37,2 triệu đồng (trong đó trong đó vùng cao đạt 24,6 triệu đồng/ha, vùng thấp đạt 61,5 triệu đồng/ha), đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng từ gần 7 triệu đồng lên hơn 10 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 4 - 5%, giảm từ 38,69% xuống còn 23,83%...

Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, kết hợp hiệu quả sự đầu tư của Nhà nước và hỗ trợ từ nhiều nguồn lực, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Hiện, xã Trường Hà đạt 13/19 tiêu chí, xã Đào Ngạn đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới... Thực hiện Nghị quyết số 14 của Huyện ủy về di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; đến nay có 6 xã, thị trấn hoàn thành việc đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, toàn huyện đã có 1.390/2.699 hộ dân di chuyển gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 51,5% tổng số hộ dân.

Các Chương trình Mục tiêu quốc gia được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, hạ tầng cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư xây dựng, giao thông nông thôn phát triển mạnh; thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu có bước phát triển mới, các thành phần kinh tế hoạt động hiệu quả. Đến nay, cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho nhân dân các xã vùng Lục Khu, các xã đều có đường ô tô (cơ bản được nhựa hóa) đến trung tâm xã, đã đầu tư xây dựng 119 tuyến giao thông nông thôn với chiều dài 82,4 km, 158/213 xóm có đường ô tô đến xóm. 19/19 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã, 96,7% hộ có điện sinh hoạt. Thu ngân sách hằng năm đều vượt chỉ tiêu, năm 2014 đạt 17 tỷ 881 triệu đồng/15 tỷ 950 triệu đồng (7 tháng đầu năm 2015 đã thu đạt trên 20 tỷ đồng), thu hút trên 42.000 lượt khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó...

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, hệ thống trường, lớp học tiếp tục mở rộng, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, các cơ sở y tế được đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các chính sách xã hội, chính sách dân tộc được triển khai thực hiện hiệu quả. Hoạt động văn hóa, thể thao phát triển, công tác đưa văn hóa thông tin về cơ sở được quan tâm thực hiện hiệu quả, thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống... Toàn huyện có 59 trường học (tăng 15 trường), có 5 trường chuẩn Quốc gia; 13/17 trạm y tế có bác sỹ, 7 trạm y tế đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã; 51 xóm, tổ dân phố thành lập được đội văn nghệ; mở 201 lớp đào tạo nghề cho 8.794 lao động nông thôn, tạo việc làm cho 1.261 lao động;...

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng; xây dựng các đơn vị lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia, tăng cường các hoạt động đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng việc học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ mẫu. Công tác phát triển Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được chú trọng quan tâm, đội ngũ cán bộ cơ sở được kiện toàn, chuẩn hóa và trẻ hóa, nâng cao hiệu quả công tác. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã xoá xong xóm chưa có chi bộ, kết nạp 959 đảng viên mới, đạt 127,8% kế hoạch; bồi dưỡng 1.894 lượt cán bộ, công chức, đào tạo 225 cán bộ; 348/390 cán bộ, công chức cấp xã đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; mở 71 lớp bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho 5.992 lượt học viên...

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 là cơ sở tiền đề quan trọng để Hà Quảng tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020. Tuy nhiên, Hà Quảng là huyện nghèo, điều kiện địa hình, tự nhiên hiểm trở, có số đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, dân trí không đồng đều, kinh tế chậm phát triển, hạ tầng cơ sở còn nhiều thiếu thốn, kết quả xóa nghèo chưa thực sự bền vững, đời sống nhân dân, nhất là nhân dân các xã vùng cao còn nhiều khó khăn.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế theo công thức “3 cây + 2 con + dịch vụ” và tập trung nâng cao chất lượng. Trong đó, chọn khâu đột phá là phát triển "Giao thông - Dịch vụ - Du lịch". 

Thực hiện hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia, chú trọng nâng cao chất lượng triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng cơ sở nông nghiệp - nông thôn, tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, dịch vụ, du lịch, nhất là tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá, phát triển dịch vụ, sản phẩm du lịch phục vụ du khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác, đầu tư phát triển.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chú trọng kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Phát huy thành tích đạt được, Đảng bộ và nhân dân Hà Quảng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đưa Hà Quảng thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, vươn lên phát triển về mọi mặt, xứng đáng là quê hương cội nguồn cách mạng.

Tác giả bài viết: Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
DDHCM
Xây dựng nông thôn mới
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 362

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86470

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4082181