UBND tỉnh: Triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh

Thứ năm - 13/02/2020 07:51
Ngày 12/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện triển khai, thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh. Tham dự điểm cầu tại tỉnh có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, các sở, ban, ngành.
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, con người của huyện Thông Nông và huyện Hà Quảng, thành lập huyện Hà Quảng; huyện Trà Lĩnh và huyện Trùng Khánh, thành huyện Trùng Khánh; huyện Quảng Uyên và Phục Hòa thành huyện Quảng Hòa. Sau khi sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, các huyện có số ĐVHC cấp xã lần lượt là: Hà Quảng 21 ĐVHC, Bảo Lâm 13 ĐVHC, Hạ Lang 13 ĐVHC, Hòa An 15 ĐVHC, Quảng Hòa 18 ĐVHC, Nguyên Bình 17 ĐVHC, Thạch An 14 ĐVHC, Trùng Khánh 22 ĐVHC cấp xã.

Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố nghị quyết; các huyện tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các xã, thị trấn mới thành lập thuộc huyện quản lý, hoàn thành chậm nhất ngày 22/2/2020; công bố quyết định về công tác cán bộ đối với huyện mới thành lập do tỉnh thực hiện; huyện Thông Nông và Hà Quảng chậm nhất ngày 29/2/2020, huyện Trùng Khánh và Trà Lĩnh, huyện Phục Hòa và Quảng Uyên chậm nhất ngày 30/3/2020.

Các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh. Tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã mới thành lập chậm nhất ngày 3/3/2020; kỳ họp thứ nhất HĐND huyện mới thành lập Hà Quảng chậm nhất ngày 15/3/2020, huyện Trùng Khánh, Quảng Hòa chậm nhất ngày 1/4/2020. Tổ chức đảng, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức khác thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng dẫn. Đại biểu HĐND của các ĐVHC cùng cấp cũ được hợp thành HĐND của ĐVHC mới và tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021; tại kỳ họp thứ nhất, bầu ra Chủ tịch HĐND, UBND của ĐVHC mới.

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện sắp xếp thực hiện tổ chức lại theo các chức năng, nhiệm vụ tương ứng. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để bàn giao, tiếp nhận; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới, thu hồi con dấu cũ. ĐVHC cấp xã mới chính thức hoạt động chậm nhất ngày 3/3/2020, ĐVHC mới cấp huyện: Hà Quảng chậm nhất ngày 15/3/2020, huyện Quảng Hòa và Trùng Khánh chậm nhất ngày 15/4/2020.

Tại hội nghị, Công an tỉnh hướng dẫn một số nội dung về sử dụng con dấu mới và giao nộp con dấu cũ đối với các cơ quan, tổ chức chia tách, sáp nhập; Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức của hệ thống chính trị; Sở Nội vụ hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết của Quốc hội và sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các đơn vị khẩn trương tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh; sớm vận hành tổ chức bộ máy theo đúng quy định. Khẩn trương hoàn thành chuyển giao cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu của các đơn vị thực hiện sắp xếp về ĐVHC mới; quản lý, khai thác, phát huy, tận dụng các nguồn tài sản, tài liệu, cơ sở vật chất, bảo đảm tiết kiệm, đầy đủ, tránh thất thoát.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu đúng, hiểu sâu là sáp nhập để hoạt động tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hơn lúc nào hết cần tỏ rõ trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu, là trung tâm đoàn kết thực hiện nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập, đội ngũ hoạt động không chuyên trách. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định chung, nhất là ổn định về tâm lý, tư tưởng, bảo đảm hoạt động của các ĐVHC được liên tục, hiệu quả. Sắp xếp là việc mới, khó, nên cần thận trọng, nhất là những việc liên quan đến công tác cán bộ; cần xây dựng lộ trình, thời gian để thực hiện. Sau khi sáp nhập, bộ máy ĐVHC phải thực hiện ngay nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương tập trung phòng, chống dịch bệnh Corona, không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Tin tưởng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã của tỉnh sẽ đạt kết quả cao, hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả hoạt động, lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được nâng lên, là cơ sở quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương.


Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Các đại biểu phát biểu thảo luận về thời gian công bố các quyết định về công tác cán bộ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp, việc bố trí Công an chính quy là Trưởng Công an xã, kéo dài thời gian thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; MTTQ và các đoàn thể của tỉnh sớm có hướng dẫn về công tác nhân sự đối với MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, xã; có hướng dẫn về công tác thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để bàn giao, tiếp nhận đối với khối Đảng; có chính sách hỗ trợ cán bộ khi phải thay đổi địa điểm làm việc;…


Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội chậm nhất ngày 17/2/2020 có hướng dẫn công tác nhân sự gửi các huyện; Sở Nội vụ tham mưu rà soát lại các mốc thời gian thực hiện trong kế hoạch. Các huyện lập hồ sơ địa giới hành chính, xây dựng phương án sử dụng bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính; điều chỉnh quy hoạch giao thông; bố trí lại đội ngũ giáo viên.

Tại điểm cầu huyện Hà Quảng, tham dự có các đồng chí Bế Đăng Khoa, TUV, Bí thư Huyện ủy; Triệu Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Dương Thị Bách, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Vương Văn Võ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Trần Thị Hằng, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban Đảng và các đoàn thể huyện; các phòng, ban, ngành, đơn vị lực lượng; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã Đào Ngạn, Phù Ngọc, Hạ Thôn, Mã Ba, Hồng Sỹ, Sỹ Hai, Vần Dính, Thượng Thôn, Cải Viên, Vân An, Lũng Nặm, Kéo Yên, Trường Hà, Nà Sác. 


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hà Quảng

Tập trung thực hiện sắp xếp hệ thống chính trị; chuyển đổi giấy tờ cho tổ chức, công dân. Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục tuyên truyền về việc sắp xếp ĐVHC, tạo khí thế, động lực, đồng thuận trong cán bộ, nhân dân thực hiện nghị quyết. Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện việc sắp xếp bảo đảm thời gian.

 
Minh Đức( báocaobằng.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
DDHCM
Xây dựng nông thôn mới
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 278

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76400

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5523372