Những hình ảnh, hiện vật về Bác Hồ mãi thắp lửa, soi đường trên quê hương cách mạng

Thứ hai - 18/05/2020 10:45
Năm 1941, Cao Bằng vinh dự đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về chỉ đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc giành thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tư tưởng, tình cảm của Người gắn bó với đồng bào các dân tộc nơi đây mãi soi sáng đường cách mạng và các di tích, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Tỉnh ủy, các cấp, ngành quan tâm gìn giữ, tôn tạo với niềm tự hào để giáo dục cho các tầng lớp nhân dân và giới thiệu với bạn bè quốc tế.
Du khách tham quan Nhà trưng bày Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Du khách tham quan Nhà trưng bày Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Xác định tầm quan trọng của các di tích lịch sử, hiện vật gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Cao Bằng, từ năm 2010 đến nay, Tỉnh ủy, các cấp, ngành huy động nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng đầu tư hạ tầng cơ sở tôn tạo, xây dựng nhiều công trình, hạng mục xứng tầm khu di tích quốc gia đặc biệt (QGĐB) như: Khu di tích QGĐB Pác Bó (Hà Quảng), Di tích QGĐB Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An. Đồng thời, Ban Quản lý các di tích QGĐB tỉnh dày công nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung trưng bày hàng trăm hiện vật gắn với quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tại Cao Bằng.

Giám đốc Ban Quản lý các di tích QGĐB tỉnh Đào Văn Mùi cho biết: Khu di tích QGĐB Pác Bó, Khu di tích QGĐB Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An gắn với quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại tỉnh được Ban Quản lý tham mưu cho ngành, tỉnh về công tác gìn giữ, tôn tạo, trưng bày, bổ sung các hiện vật, tư liệu, di tích ngoài trời... rất công phu, sát với thực tiễn lịch sử, đảm bảo tính mỹ thuật cao.

Đặc biệt, Nhà trưng bày tại Khu di tích QGĐB Pác Bó được đầu tư xây dựng hiện đại, hình ảnh 3D, bố trí làm 3 khu lớn. Mỗi khu phục dựng mô phỏng sinh động có tính mỹ thuật cao gắn với hàng trăm hiện vật, tư liệu quý về Bác Hồ đã tái hiện một chặng đường lịch sử hào hùng mà Bác trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng, xây dựng căn cứ địa cách mạng ở Cao Bằng trong những ngày đầu gian khó nhất (giai đoạn 1941 - 1945); những tướng lĩnh giỏi, nhiều vị tiền bối cách mạng nổi tiếng gắn với thời gian Bác ở Cao Bằng; liên kết cách mạng trong nước với phong trào quốc tế vô sản; tình cảm Bác với nhân dân Cao Bằng.

Khu di tích QGĐB Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An, Nhà trưng bày lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu về Bác Hồ trực tiếp ra trận, chỉ đạo Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ban Quản lý còn phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh xác minh lại ảnh tư liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng trước khi vào Chiến dịch Biên giới năm 1950” để sử dụng đúng với nội dung lịch sử của nguồn tư liệu. Hoàn thiện nội dung thuyết minh các điểm di tích ngoài trời tại xã Đức Long (Thạch An). Sưu tầm một số hiện vật phục vụ công tác trưng bày, trong đó có khẩu súng của ông Dương Mạc Thạch dùng để bảo vệ Bác Hồ...

Tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung trưng bày tại Nhà trưng bày, Khu di tích QGĐB Pác Bó, nghiên cứu viết lý lịch các điểm di tích. Thường xuyên kiểm kê, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ các tài liệu hiện vật hiện đang trưng bày; rà soát, vệ sinh các bia, biển di tích, làm mới các bia, biển di tích đã cũ, hỏng; sửa hàng rào quây quanh điểm di tích bếp nấu cơm phục vụ Bác Hồ năm 1941 tại cụm di tích đầu nguồn suối Lê-nin...

Cùng với làm tốt công tác nghiên cứu, bổ sung, gìn giữ các hiện vật, di tích, Ban Quản lý các di tích QGĐB tỉnh quan tâm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên thuyết minh nắm chắc từng hiện vật, di tích, tư liệu, các nhân vật, diễn biến sự kiện lịch sử trong suốt quá trình Bác Hồ hoạt động ở Cao Bằng. Mỗi hướng dẫn viên khi thuyết minh đã tái hiện sinh động lại thời gian Bác Hồ hoạt động cách mạng tại Cao Bằng.

Chị Ngô Thị Thanh, du khách Thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan Nhà trưng bày Khu di tích QGĐB Pác Bó xúc động bày tỏ: Vào tham quan Nhà trưng bày, nhìn thấy hiện vật gắn với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc như: chiếc làn mây, đôi giày vải, bộ quần áo Nùng… và nghe hướng dẫn viên thuyết minh, tôi như thấy Bác Hồ còn đang hiện hữu nơi đây gắn bó với cán bộ cách mạng, đồng bào các dân tộc vượt mọi gian nguy hoạt động cách mạng. Hiểu thêm về Người đã nhân lên trong tôi lòng kính yêu, cảm phục vị lãnh tụ vĩ đại mà rất đỗi giản dị của dân tộc. Khi trở về Thành phố Hồ Chí Minh tôi sẽ giảng dạy, kể lại cho học sinh nghe về quá trình Bác Hồ hoạt động cách mạng ở Cao Bằng.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di tích, tư liệu về Bác Hồ, xây dựng cảnh quan môi trường khu di tích xanh - sạch - đẹp nên lượng khách đến tham quan Khu di tích QGĐB Pác Bó, Khu di tích QGĐB Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An tăng hằng năm, trở thành điểm đến quan trọng, thúc đẩy du lịch Cao Bằng phát triển.

Đồng thời Ban Quản lý các di tích QGĐB tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lòng tự hào dân tộc về vị lãnh tụ vĩ đại cho hàng nghìn lượt người đến tham quan. Riêng năm 2019, Ban Quản lý tổ chức đón tiếp, phục vụ 3.405 đoàn khách với 264.369 lượt khách, trong đó có 2.833 lượt khách quốc tế.

Cùng với đón tiếp, hướng dẫn các đoàn khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập tại các khu di tích, Ban Quản lý các di tích QGĐB tỉnh còn làm tốt nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ lễ dâng hương, trồng cây lưu niệm cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện tuyên truyền giáo dục về Bác Hồ cho thế hệ trẻ, nhân dân các huyện, Thành phố trong tỉnh thông qua các tài liệu, hiện vật, triển lãm lưu động và nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ.

Xây dựng và tổ chức đón khách đến thăm Khu di tích QGĐB trong các dịp lễ lớn của đất nước, của tỉnh; phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội liên quan đến tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khai thác phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa của các khu di tích QGĐB gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ, trùng tu, bảo dưỡng di tích, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các khu di tích QGĐB, Ban Quản lý các di tích QGĐB tỉnh đã lưu giữ hình ảnh, tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Cao Bằng, làm lan tỏa giá trị cao đẹp về tấm gương đạo đức của Người để giáo dục cho các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là kim chỉ nam, ngọn đuốc sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam. Đồng thời phát huy giá trị các khu di tích QGĐB trở thành điểm du lịch đỏ hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với Cao Bằng.

 
Trường Hà (baocaobang.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 1908

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76810

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6651910