Lương Can - Huy động sức dân trong xây dựng Nông thôn mới

Thứ sáu - 09/04/2021 16:33
Sau hơn 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Lương Can đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM đúng lộ trình, nâng số xã về đích NTM của huyện Hà Quảng lên 4 xã.
Đường giao thông nông thôn xóm Nà Pja

Đường giao thông nông thôn xóm Nà Pja

Lương Can là xã nằm ở phía tây Nam thuộc huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng với tổng diện tích đất tự nhiên là 3.083,02 ha, có 08 xóm 554 hộ, 2.242 nhân khẩu với 4 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao đoàn kết chung sống. Là xã thuần nông chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp. Năm 2011 triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã đạt 6/19 tiêu chí, thu thập bình quân đầu người đạt thấp, tình trạng nhà tạm trong dân cư còn nhiều, hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng nhưng chưa đồng bộ, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, sản xuất nông lâm nghiệp chưa phát triển, các sản phẩm địa phương còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa ổn định đầu ra...  
Thực hiện xây dựng NTM của tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 668/ QĐ - UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng, xã Lương Can vinh dự được tỉnh lựa chọn nằm trong danh sách các xã phấn đấu về đích NTM giai đoạn 2017 - 2020. Với phương châm Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng làm, Lương Can đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã cùng cố gắng hoàn thành từng tiêu chí một. Trong đó điều đầu tiên cần làm là công tác tập hợp huy động sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong công tác xây dựng NTM. Theo đó tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết chuyên đề số 08 ngày 14/7/2011 về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020. Ngay sau khi tiếp thu toàn bộ chủ trương kế hoạch từ TW, tỉnh, huyện về xây dựng NTM, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, trực tiếp do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban và thành lập các tiểu ban hoạt động.
Bước vào xây dựng NTM, xã Lương Can còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất chưa đáp ứng, xuất phát điểm kinh tế thấp, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, dịch vụ thương mại chưa phát triển. Làm thế nào để chương trình xây dựng NTM đạt hiệu quả  theo đúng kế hoạch đề ra là điều mà cấp ủy, chính quyền luôn trăn trở. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế của xã và kinh nghiệm của nhiều các địa phương đi trước, xã đã tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động, mỗi cán bộ đảng viên và người dân nâng cao trách nhiệm và tham gia hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, chương trình đã được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch cụ thể với từng giai đoạn trong chương trình xây dựng NTM của xã.
 Đồng chí Triệu Văn Cường, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban xây dựng Nông thôn mới cho biết: "Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện và lâu dài. Trên tinh thần bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng ủy xã, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, đề án xây dựng NTM, đồng thời chỉ đạo các xóm, khu dân cư xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp mình". Đặc biệt trong đó đề cao vai trò của tổ chức đảng và tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng tới việc khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM. Với phương châm lấy người thật, việc thật để tuyên truyền, vận động, Ban Chỉ đạo xã đã chỉ đạo các thôn, xóm thực hiện tốt việc công khai, phổ biến, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều thành tích trong xây dựng NTM. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thông chính trị cũng như người dân, đến nay xã cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí".
Căn cứ vào 5 nhóm chính của 19 tiêu chí, 39 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng NTM. Trên cơ sở Nghị quyết chung, cấp ủy ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, từng tổ chức trong hệ thống chính trị phân công UBND xây dựng các đề án, kế hoạch chi tiết, đề xuất các giải pháp để thực hiện, MTTQ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thành viên trong khối mặt trận và nhân dân chung tay xây dựng NTM, thông qua việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong công tác xây dựng NTM, lấy tuyên truyền vận động là nòng cốt, chú trọng vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của cán bộ, nhân dân được nâng lên rõ rệt, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được thể hiện rõ nét qua việc tích cực ủng hộ xây dựng NTM, tự giác thực hiện các phần việc do nhân dân làm, tự nguyện tham gia đóng góp tiền, vật tư, vật liệu, ngày công lao động, hiến đất cho xây dựng công trình hạ tầng nông thôn. Trong giai đoạn 2017 - 2020 mỗi năm xã đã tổ chức được 12 lớp cho các xóm tuyên truyền về xây dựng NTM, qua đó nhân dân đã đóng góp được trên 13.000 ngày công lao động, xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, hiến hơn 15.000 m2 đất, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa được trên 280 triệu đồng. xã hội hóa các doanh nghiệp trên địa bàn, các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm đóng góp hơn 100 triệu đồng. Tổ chức phát động phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới được hơn 127 triệu đồng.
Chúng tôi gặp chị Hoàng Thị Phượng, xóm Kim Đồng xã Lương Can là  một trong những hộ gia đình tiêu biểu tình nguyện hiến đất làm đường, chị vui vẻ chia sẻ: "Hiểu được vấn đề xây dựng NTM hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, bản thân tôi cùng với gia đình đã tự nguyện hiến 4.000m2  đất để làm đường giao thông nông thôn, mặc dù gia đình còn khó khăn nhưng tôi cùng với gia đình và bà con trong xóm luôn đồng tình ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần để xã nhà sớm về đích NTM".
Phong trào hiến đất, hiến tài sản trên đất đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân, người dân đã không ngần ngại thực hiện chủ trương lớn của chính quyền các cấp tạo cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư sẽ thuận lợi hơn cho sản xuất hàng hóa, lưu thông được dễ dàng, phục vụ tốt cho đời sống tinh thần của nhân dân. Chính từ sự nhận thức thông suốt đó, người dân đã hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới.  Chị Vương Thị Quyên, Trưởng xóm Kim Đồng xã Lương Can tâm sự: "Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, Ban vận động NTM của xóm đã nhận định rõ phần việc nào của gia đình làm, phần việc nào của xóm, khu dân cư và phần việc nào của các cấp chính quyền làm, trên cơ sở đó chúng tôi đã xây dựng được hộ dân làm được gì. Trong thời gian qua chúng tôi đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân hiến đất, hiến tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn".
Xác định xây dựng NTM là để nâng cao chất lượng cuộc sống đảm bảo ổn định đời sống của người dân. Đảng ủy, chính quyền xã Lương Can đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân, từ năm 2016 - 2020 xã đã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các nguồn vốn Nghị quyết 30a, Chương trình NTM hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,8 tỷ đồng, vận động nông dân tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ có mô hình cách làm sáng tạo trong sản xuất chăn nuôi, phát triển ngành nghề dịch vụ, xuất khẩu lao động làm việc ở các khu công nghiệp. Hệ thống đường giao thông từ xã đến huyện đã được nhựa hóa 100%; 12,41/15,29 km đường trục xóm được cứng hóa đạt 81%, 86% đường ngõ xóm được bê tông và cứng hóa. Hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn xã được xây dựng theo quy hoạch đảm bảo tưới tiêu cho 80% diện tích đất canh tác, đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Khu vui chơi dành cho nhười già và trẻ em xóm Nà Việt
Cùng với phát triển kinh tế, xã Lương Can luôn coi trọng văn hóa tinh thần cho nhân dân, hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được đẩy mạnh , xã đã có nhà văn hóa với tổng diện tích trên 1.100 m2, có sân thể thao phục vụ cho sinh hoạt văn hóa thể thao của xã nhà,  khu vui chơi cho người cao tuổi và trẻ em; 8/8 xóm có nhà văn hóa; năm 2020, xã có 7/8 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 406/554 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% xóm có hệ thống loa phát thanh, xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế, thực hiện tốt nếp sống văn hóa về quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang, không vứt rác bừa bãi, thường xuyên giữ gìn xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Đồng đồng chí: Lưu Trọng Hính, Trưởng phòng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hà Quảng cho biết: "Với vai trò là cơ quan thường trực xây dựng NTM của Huyện, từ đầu nhiệm kỳ chúng tôi đã tham mưu cho câp ủy Đảng, chính quyền huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Ban chấp hành đảng bộ huyện đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo, đồng thời đưa vào chương trình trọng tâm của Ban châp shanhf đang rbooj huyện để chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình xây dựng Nông thôn mới. UBND huyện đưa chương trình xây dựng NTM vào nghị quyết đẻ gioa chỉ tiêu hàng năm, theo đó UBND huyện đã cụ thể hóa một bước bằng việc đưa ra quyết định giao từng chỉ tiêu cho các xã phấn đấu".
Đối với xã Lương Can đã được cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã xác định đưa xã Lương can đạt chuẩn NTM năm 2020. Ngay từ đầu năm đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xã xác định từng tiêu chí phải phấn đấu đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên xã  Lương Can với xuất phát điểm thấp, chúng tôi xác định đạt chuẩn NTM là rất khó khăn vì còn 8.19 tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí còn lại đều là các tiêu chí khó cần nhiều vốn và cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Huyện đến xã mới có thể hoàn thành. Với quyết tâm như vậy, từ đầu năm Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã tham mưu huy động lồng ghép các nguồn vốn kể cả vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng đồng bộ các tiêu chí chưa đạt, đồng thời cử 2 đồng chí cán bộ chuyên môn xuống giúp xã kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn từng tiêu chí, đồng thời hàng năm, hàng tuần, hàng tháng Ban Chỉ đạo huyện xuống kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở xem còn vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó. đến cuối tháng 10 năm 2020 cơ bản các tiêu chí được đánh giá đạt chuẩn. Ban Chỉ đạo huyện tổ chức thẩm tra, trình tỉnh thẩm định vào ngày 15/12/2020, kết quả thẩm định 19/19 tiêu chí đều đạt chuẩn  xây dựng NTM.
Cái được lớn nhất trong xây dựng NTM xã Lương Can là sau khi xây dựng NTM xong đến nay xã không còn nợ tiêu chí, không nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các hạng mục công trình đều được triển khai hoàn thiện 100%.
Trong thời gian tới để xã Lương Can giữ vững và nâng cao các tiêu chí, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện ban hành các kế hoạch như: kế hoạch tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng NTM, trong có xã Lương Can ưu tiên hỗ trợ vốn, nhất là vốn hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao tiêu chí số 10 thu nhập và tiêu chí số 11 tỷ lệ hộ nghèo góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, từng bước xây dựng NTM xã Lương Can theo hướng xây dựng NTM nâng cao trong những năm tiếp theo.

Nhà văn hóa xóm Kim Đồng
Trong thời gian qua, xã Lương Can đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM tới toàn thể nhân dân. Ngoài nguồn vốn ngân sách của Trung ương, xã đã huy động nguồn lực 280 triệu đồng từ nhân dân đóng góp; người dân góp được nhiều ngày công lao động; tổ chức phát động phong trào chung tay xây dựng NTM tại xã được hơn 127 triệu đồng. 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Có 2 trường học đạt chuẩn Quốc gia cấp độ I. 100% xóm có nhà văn hóa;  99,3% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 36 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,73%. Tỷ lệ người có việc làm thường xuyên đạt trên 92%. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Những kết quả đạt được của xã Lương Can chính là tiền đề để xã phấn đấu về đích NTM. Đồng chí: Triệu Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng cho biết thêm: "Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Lương Can được UBND tỉnh lựa chọn là một trong những xã về đích NTM giai đoạn 2017- 2020. Đây  vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề của cấp ủy, chính quyền từ Huyện đến xã, đặc biệt là Nhân dân các dân tộc xã Lương Can, bởi vì đây là một xã còn gặp nhiều khó khăn. Thời điểm năm 2011 xã đạt 6/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người thấp, tình trạng nhà tạm, nhà rách nát trong dân cư còn nhiều, hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và yếu, chưa đồng bộ, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn cao, sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ thương mại chưa phát triển. đến năm 2019 bằng sự  nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền xã lương Can đạt 11/19 tiêu chí. Làm thế nào để đạt 8 tiêu chí còn lại trong năm 2020, để xã Lương Camn đạt chuẩn NTM là một bài toán hết sức khó khăn, nặng nề đặt ra cho cấp ủy, chính quyền Huyện, xã và nhân dân các dân tộc xã Lương Can.
Tuy nhiên, bằng sựu nỗ lực vượt bậc, đồng thời xác định rõ, xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể  huyện Hà quảng đã tích cực chủ động thực hiện tốt các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực.
Về công tác lãnh đạo chỉ đạo ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, đôn đôc đốc thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo, cử cán bộ chuyên môn xuống giúp xã kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn, hàng tháng, hàng quý ban chỉ đạo cấp huyện, các cơ quan chuyên môn của Huyện xuống kiêm tra, đôn đốc, hướng dẫn giúp xã tháo gỡ những khó khăn, vương mắc trong quá trình thực hiện.
Về việc bố trí kinh phí, huy động nguồn lực từ địa phương huyện đã lồng ghép  các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, các chương trình mục tiêu được trên 68 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng NTM. Các ngành đoàn thể  đã tổ chức các lớp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện liên quan đến nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhân dân đã tình nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông , thủy lợi, di chuyển chuồng trại, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tham gia tích cực vào phong trào xây dựng NTM của xã.
Ngoài sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của cấp ủy, chính uyền Huyện, xã và của người dâ , xã LươngCan nói riêng huyện Hà quảng nói chung còn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các sở ban ngành, đoàn thể  tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần của cá nhân, đơn vị doanh nghiệp. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, hết năm  2020 xã Lương Can đã hoàn thành 19/19 tiêu chí -  hoàn thành mục tiêu xã NTM năm 2020.
Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch một mặt giữ vững nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đồng thời tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và hoàn thiện, sớm trở hành xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu".
 
Những kết quả đạt được của xã Lương Can sẽ là tiền để quan trọng để xã Lương Can giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM trong những năm tiếp theo, tạo bước đột phá cho sự phát triển của một xã thuần nông, tăng cường tiềm lực kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, xứng đáng với xã đạt chuẩn NTM./.
 
Tổ phóng viên
TTVH&TT Hà Quảng
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Báo Cao Bằng Online
Cao Bằng Portal

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 1962

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14665

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6844575