Họp Ban chỉ đạo bình xét công nhận gia đình, xóm làng văn hóa 2020

Chiều Ngày 13/11, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống, văn hóa” huyện Hà Quảng đã tiến hành họp bình xét và kiểm tra danh hiệu văn hóa năm 2020. Đồng chí Nguyễn thị Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào của huyện đã tiến hành bình xét các khu dân cư, làng, đơn vị và hộ gia đình có hồ sơ đề nghị đạt danh hiệu văn hóa. Kết quả bình xét, toàn huyện có 11.547/ 13.755 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 83% trong đó gia đình văn hóa đạt 3 năm liên tục là 1 309 hộ, đã khen thưởng cho 232 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 195/195 khu dân cư đã đăng ký khu dân cư văn hóa đạt 100% , trong đó tổng số khu dân cư được Ban chỉ đạo các xã, thị trấn đề nghị UBND huyện công nhận khu dân cư văn hóa là 147/195 xóm đạt 75,4%, tổng số khu dân cư mà ban chỉ đạo các xã, thị trấn xét không đạt khu dân cư văn hóa là 48/195 chiếm tỷ lệ 24,6% với  nhiều lý do như vi phạm điều 13 Nghị định 122/2018/NĐ -CP có các hộ gia đình vi phạm pháp luật, sinh con thứ 3, trộm cắp, tàng trữ  sử dụng chất ma túy , sinh hoạt đạo trái phép, có tụ điểm tệ nạn xã hội,  có đơn khiếu nại vượt cấp…      Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo đã đi đến thống nhất sẽ có 134/195 xóm, khu dân cư đủ điều kiện đạt xóm, khu dấn cư văn hóa đạt tỷ lệ 73%. Thống nhất danh sách 05 xóm đề nghị chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen xóm văn hóa 5 năm liên tục gia đoạn 2016 - 2020 gồm:  xóm Nặm Ngùa, xóm Hòa Chung của xã Ngọc Động; xóm Nà Ca xã Cần Nông, xóm Tẩn Phung và xóm Gằng Thượng thuộc xã Thanh Long, chốt danh sách 29 xóm không đạt còn lại 23 xóm đề nghị cơ quan chủ quản tiếp tục xem xét kỹ lưỡng và bổ xung lại các tiêu chí  và sẽ có thông báo cụ thể sau đối với 23 xóm này.
Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện ngày càng đạt kết quả cao hơn, trong những năm tới các địa phương, đơn vị trên địa bàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo đạt các tiêu chí bình xét. Phấn đấu năm 2020 các danh hiệu văn hóa được công nhận sẽ đạt cao hơn so với năm 2019.
Thế Hậu - Đàm Ngôi